20. april 2021

Ændret udbetalingstidspunkt for dit ”særlige ferietillæg”

/files/assets/news/ferie-credits.jpg

Tidspunktet for, hvornår du får udbetalt dit ferietillæg er ændret. De nye regler gør det ikke lettere at overskue, hvornår og hvor meget der udbetales som ”særlige ferietillæg” – men her er en kort oversigt.


Ud over ferie med løn har du ret til et ekstra beløb, når du holder ferie. Det kaldes ”det særlig ferietillæg”.


Størrelsen på tillægget er forskelligt, alt efter om du er ansat i Region/Kommune eller i Staten.

I staten er det ”særlige ferietillæg” således på 1,5 %, og i kommuner og regioner er det på 1,95 %.

Kommunalt eller regionalt ansatte

Efter de gamle regler blev det særlige ferietillæg udbetalt som et samlet beløb 1. maj svarende til 1,95 % beregnet af indkomsten i det forudgående kalenderår.
Nu og fremover, vil satsen på de 1,95 % være uændret, men du vil opleve at få opdelt dine udbetalinger i hele 3 portioner.

Udbetalingen sker henholdsvis: 1. maj, 31. maj og 31. august.
Forklaringen er, at 1 % udspringer af ferieloven og vedrører ferieaftalen om samtidighedsferie, mens de 0,95 % er aftalt mellem parterne og vedrører aftalen om 6. ferieuge og forskudt ferie.

  1. Den portion feriegodtgørelse der udbetales 31. maj, er på 1 % og optjenes af lønnen i perioden 1. september til 31. maj.

  2. Den anden portion der udbetales 31. august, er også på 1 % og optjenes af lønnen i perioden 1. juni til 31. august.

  3. Særligt ferietillæg, svarende til 0, 95 % af lønnen stammer fra overenskomstens aftale om den 6. ferieuge og optjenes fortsat forskudt af lønnen i kalenderåret fra 1. januar til 31. december (optjeningsåret). Tillægget udbetales senest den efterfølgende 1. maj.

Statsansatte

Du får ferie med løn, men altså også en særlig ferietillæg på 1,5 % af din løn i optjeningsåret. (1. september til 31. august)
Den særlige feriegodtgørelse kan enten udbetales 2 gange årligt – ultimo maj (1,5 % af ferieberettiget løn i perioden fra d. 1. september til 31. maj) og ultimo august (1,5 % af ferieberettiget løn i perioden fra d. 1. juni til 31. august) – eller forholdsmæssigt, samtidig med at ferien holdes.

Edit page