25. marts 2020

Adgang til ændret arbejdstilrettelæggelse på de offentlige arbejdspladser

/files/assets/news/helloquence-oqmzwnd3thu-unsplash-min-credits.jpg

Coronakrisen fortsætter, og i denne uge forlængede regeringen coronatiltagene til at gælde frem til den 13. april.

Det betyder, at offentligt ansatte, som ikke har kritiske funktioner, fortsat skal arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt indtil efter påske.

Den fortsatte krise gør det nødvendigt at finde endnu flere smidige og kreative løsninger, så det offentlige kan udføre de mange samfundsvigtige funktioner så effektivt og fleksibelt som muligt med det nødvendige personale.

Løbende drøftelser

De faglige organisationer drøfter løbende rammerne for arbejdet i den ekstraordinære situation med de offentlige arbejdsgiverorganisationer KL, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. I en fælleserklæringer vedrørende kommuner og regioner åbnes der i første omgang op for mulighederne for at rykke rundt på medarbejdere, arbejdsopgaver og arbejdstid gennem lokale aftaler mellem ledelse og tillidsrepræsentanter, men yderligere ændringer kan komme på tale.

Der er i første omgang fokus på medarbejdere med kritiske funktioner, men det kan også komme til at gælde andre medarbejdere, hvis situationen forværres.

Det kan aftales lokalt, at nogle medarbejdere kan blive nødt til at påtage sig opgaver i kritiske funktioner eller opgaver tilknyttet kritiske funktioner, som de ikke plejer at varetage. Det kan ske på andre adresser og tidspunkter end normalt, om nødvendigt med kort varsel, men under hensyntagen til sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige regler.

Udgangspunktet for aftalerne er, at berørte medarbejdere inddrages så tidligt som muligt, og at man får den nødvendige oplæring og instruktion.

Der er enighed om, at man er omfattet af sin sædvanlige overenskomst og gældende lønvilkår.

Du kan læse fælleserklæringen på det kommunale område her og fælleserklæringen på det regionale område her.

Edit page