17. august 2021

Årets optag på uddannelserne

Kommunikation, medier, dansk, retorik, informationsstudier, engelsk, humanistiske og samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser ligger i front. Spansk følger med. Tysk, fransk og italiensk har det svært, mens de tidligere småfag, asienstudier i bred forstand, vokser.

Nogle uddannelser er mere populære end andre. Sådan har det altid været, og billedet ændrer sig fra år til år. Men der er mange faktorer, der spiller ind på uddannelsesvalget og på institutionernes faktiske optag: Dimensionering (adgangsbegrænsning), faglige krav, geografisk beliggenhed, jobperspektiver og fagets status i den generelle offentlighed, for at nævne nogle. Og flere og flere bliver optaget på kvote 2 på basis af samtaler, erhvervserfaring med videre. På nogle uddannelser er der alt for stort frafald.

I KS følger vi naturligvis de årlige optag med interesse, fordi de afspejler KS medlemssammensætning over tid. Det er vigtigt for at vi kan give medlemmerne de rigtige tilbud og den bedste rådgivning.

Københavns Universitet er dansk helt i front, 195 optagne. Dansk er dansk, men dansk er også kommunikation, og det er klart, at mange ønsker at arbejde som kommunikationsrådgivere og -professionelle i det hele taget. Dansk efterfølges af engelsk, 170 optagne. Nogle skal være gymnasielærere, andre skal arbejde med engelsk på det private og offentlige arbejdsmarked. Kommunikation og it er et populært valg, det er film- og medievidenskab og retorik også. På fremmedsprogområdet – udover engelsk – er der pæn interesse for spansk. Det er interessant at notere sig, at det, der engang var små sprog- og kulturfag (småfagene), er ved at vokse sig store. Kandidatuddannelserne på dette område er ved at blive omlagt.

Copenhagen Business School, Handelshøjskolen i København, er fortsat et populært valg. HA kom, Business Language & Culture, International Business, International Business (and Politics) ligger omkring 150 i gennemsnit. Kinesisk og japansk er pænt repræsenteret.

IT-Universitetet i København er der fortsat interesse for Digital design og interaktive teknologier.

Bacheloruddannelserne på Roskilde Universitet er voldsomt populære, både den humanistiske og den samfundsvidenskabelige, henholdsvis mere end 500 og 400 optagne. Roskilde Universitet er på vej med en større omlægning af kandidatoverbygningerne.

Syddansk Universitet (i Odense) er medievidenskab et trækplaster med 100 optagne, og også engelsk og amerikanske studier er populære. International virksomhedskommunikation i Odense har det svært, mens negot-uddannelsen fortsat er populær. Campus Sønderborg og Kolding har det svært. Det bliver spændende at se om regeringens udspil om en geografisk decentralisering af uddannelserne kan skabe mere interesse på sigt. Campus Slagelse, ikke langt fra København, klarer sig godt med engelsk virksomhedskommunikation og digital markedskommunikation.

Som på Københavns Universitet er engelsk populært på Aarhus Universitet med mere end 100 optagne, informationsstudier er populært (det er det også på Københavns Universitet), medievidenskab er populært med mere end 100 optagne, og dansk er – som på KU – populært, og også virksomhedskommunikation i engelsk. Virksomhedskommunikation i de øvrige fremmedsprog klarer sig, ikke mere.

Mønsteret gentager sig på Aalborg Universitet. Mest populært er kommunikation og digitale medier, engelsk på forskellige uddannelser, samt dansk.

KS medlemmer fra kommunikationslinjerne på DMJX er flittige rekvirenter af KS pressekort, og linjerne tiltrækker studerende både i København og i Emdrup.

Edit page