8. november 2021

7 ord der har ændret betydning

Hvad vil det egentlig sige at være forfordelt? Og hvordan føler du, at du har klaret dig, hvis din opgave har fået bemærkningen ”Udmærket”? Nogle gange ændrer ord betydning og kan i en periode have to helt modsatrettede betydninger. Så kaldes de for pendulord, og det kan være svært at hitte rundt i. Vi har samlet 7 ord for at give dig et overblik.

Bjørnetjeneste
”Bjørnetjeneste” er nok det mest kendte pendulord i dag. Ordets oprindelige betydning er en handling, som er velment, men som gør mere skade end gavn. Det har altså oprindeligt haft en negativ betydning. Men gennem tiden har ordet ændret sig til en mere positiv betydning, så det i dag også bliver brugt til at beskrive en handling, der er til stor hjælp for nogen. Mange anser sidstnævnte brug for ukorrekt.

Overhøre
Er du kommet til at lytte til en samtale, som ikke var rettet mod dig? Så har du overhørt en samtale. Eller har du bevidst undladt at høre efter, hvis nogen har snakket til dig? Så har du overhørt, hvad der blev sagt. ”Overhøre” kan nemlig betyde begge dele.

Udmærket
Har du prøvet at få en aflevering tilbage, hvori der stod ”Udmærket” og opfattet det som om, at det var okay eller fint nok? Så tænker du som den yngre del af befolkningen. Ordet har nemlig fået en anden betydning, da den ældre generation opfatter det som noget helt uovertruffen og fremragende. Det kan derfor godt kræve lidt uddybelse, hvis man får en sådan bemærkning.

Forfordelt
Bliver man snydt eller favoriseret, hvis man bliver forfordelt? Det kommer an på, hvem man spørger. Det har nemlig tidligere betydet, at man får mindre end andre, eller mindre end hvad man har krav på. At man bliver snydt. I dag kan det dog også betyde det stik modsatte, nemlig at man får mere end andre, eller mere end hvad man har krav på, og at man dermed bliver favoriseret.

Imødegå
Oprindeligt har ”imødegå” betydet at modsige eller gøre indvendinger mod noget. I dag kan det også betyde at komme nogen venligt i møde eller være villig til at indfri nogens krav, ønske eller lignende.

Godt (og vel)
”Jeg har godt og vel 100 kroner” Er det lidt mere eller lidt mindre end 100 kroner? Hvis man spørger den ældre generation, vil de sige, at man har lidt mere end 100 kroner. Hos de yngre betyder det, at man har lidt mindre end 100 kroner.

En net sum
Hvis du hører nogen sige, at ”du kan få bogen til den nette sum af 49 kroner,” tænker du måske, at prisen er en beskeden eller lille sum. Det er der mange, der tænker i dag. Men oprindeligt har en ”net sum” faktisk betydet det modsatte, nemlig at det er en betydelig eller temmelig stor sum.

Med tiden kan pendulord ændre sig til kun at have én betydning. Men indtil da bliver du nok nødt til at være lidt varsom med, hvordan du bruger ordene og tjekke efter en ekstra gang for at være helt sikker på, hvad folk egentlig mener.

Louise Overgaard Akselsen, studentermedhjælper i KS

Se også:

Kommagasinet

Kommagasinet

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Studenterbrød

Studenterbrød

Edit page