3. april 2019

5 skridt: Sådan viser du din faglighed frem

/files/assets/news/foto-arek-adeoye.jpg

Som kommunikatør skaber du stor værdi for virksomheden. Men er du sikker på, at du får vist det tydeligt nok? Kommunikation og Sprogs karriereteam giver dig her 5 skridt til, hvordan du skaber synlighed og interesse for din faglighed på din arbejdsplads. Foto: Arek Adeoye

Mange kommunikatører oplever, at de ikke altid oplever forståelse for deres faglighed og opgaver fra kollegaer og ledelse. Enten fordi de sidder i mindre organisationer som eneste kommunikatør, fordi ledelsen tror deres opgaver ligger langt væk fra virksomhedens kerneopgave, eller fordi deres arbejde kan virke usynligt i hverdagen.
Her får du 5 skridt du kan tage, så du bliver bedre til at vise, hvad du kan.

1. Reflekter over, hvordan du støtter op om kerneydelsen
Ofte kan kommunikation virke usynligt, fordi det kan være svært for andre medarbejdere at koble den til virksomhedens ’forretning’ -kerneopgaven. Hvis det vigtigste for en virksomhed er at sælge et produkt, kan det være svært at forstå hvorfor en strategi til Facebook er vigtig. Det første du bør gøre, er derfor at gøre dig det helt klar, hvordan dit arbejde støtter op om kerneydelsen. At øget synlighed på de sociale medier skaber trafik til hjemmesiden, at brandværdi skabt af en kampagne er vigtig i forhold til jeres konkurrence, eller at en indsats på et nyt medie vil ramme en hidtil utappet målgruppe. Jo bedre du er til at lave koblingen mellem succesen af kommunikation og succes for virksomheden, jo nemmere er det at forklare din værdi.
Selv hvis du ikke synes, at alt dit arbejde støtter direkte op om kerneydelsen, er det vigtigt at reflektere over den værdi den så skaber. Gode relationer med eksterne samarbejdspartnere, vidensdeling eller tilfredshed på arbejdspladsen skaber måske ikke salg i morgen, men det er stadig resultater som de fleste kan respektere og forstå.

2. Indsaml data og gode historier
En fordel for mange kommunikatører er, at du har adgang til tal og resultater af dit arbejde. Måske ikke tal som er tydeligt forbundet til virksomhedens bundlinje, men tal som dog er tæt knyttet til din succesrige kontakt med jeres kunder eller medarbejdere. Lav løbende opsummeringer af klikraten på jeres hjemmeside eller nyhedsbrev, mængden af interaktioner på jeres sociale medier, mængden af deltagere til jeres kurser og konferencer, eller de evalueringer eller kommentarer du får fra jeres modtagere.
Det kan også være, at du ikke har så meget data – eller ikke har tid til at indsamle den. Derfor er det også en god idé at samle på de historier og feedback du får i løbet af en arbejdsdag. Hvis en kunde, samarbejdspartner eller kollega giver dig positiv feedback på en kampagne eller produkt, så skriv det ned og husk det. For det er også feedback og data, som kan bruges til at fremhæve dit arbejde.

3. Snak med, og inddrag, dine kollegaer
Dine kollegaer er ikke bare dine kollegaer, de er også en kilde til viden og inspiration til dit arbejde. De kan både give dig faglig inspiration og sparring på dine opgaver, men de kan også komme med gode idéer og sparring fra deres opgaver og hverdag, som kunne være grundlag for en nyhed, en artikel eller en god historie.

Det betyder selvfølgelig ikke, at du nødvendigvis skal lytte til alle de mange holdninger der sikkert er i virksomheden om dit arbejde – det er jo dig der er eksperten! Men ved at inddrage dine kollegaers idéer og faglighed, signalerer du at kommunikationen er et fælles projekt for hele virksomheden.

4. Inviter dig selv tidligt ind i udviklingsprocesser og opgaver
Ofte bliver kommunikatører først inddraget sent i processen, når et produkt skal lanceres eller en opgave skal løses. Men hvis du kan komme ind helt tidligt i processen og følge med fra starten, vil du jo ofte kunne fange den gode historie, taget det gode billede eller opdateret på den nyeste udvikling når den er der. Kæmp for at være en del af processen fra begyndelsen, og sørg for at vise, hvilken værdi og betydning det har, når kommunikationen tænkes ind tidligt. Så kan det være du også bliver inviteret med næste gang.

5. Tag initiativ til at vise dit arbejde og jeres succeser
Når man har lavet sit forarbejde, er det næste skridt selvfølgelig at få den vist. Her må du ofte selv være den der tager initiativet, og får formidlet de gode historier ud til virksomheden. Måske du kan gå direkte til en kollega eller chef og fremhæve en god historie eller succeshistorie. Måske du kan sende en mail til en anden afdeling, hvor du kan vise at et af deres produkter har fået særlig god synlighed. Eller måske du kan invitere til et morgenmøde, hvor du over en kop kaffe kan fremhæve, hvordan det går med en kampagne, en kursusrække eller et spændende projekt. Det vigtige er at skabe synlighed ved at fortælle historien om, hvordan kommunikation skaber værdi, støtter op om virksomheden, og har fødderne godt plantet i arbejdspladsen og medarbejderne.

Edit page