3. marts 2022

5 indsatser skal give bedre vilkår for privatansatte akademikere

/files/assets/fleksibel-1646301040.jpg

KS arbejder kontinuerligt for bedre vilkår også for vores privatansatte medlemmer. 5 strategiske indsatser er afgørende for akademikernes vilkår på det private arbejdsmarked i de kommende år.

Arbejdet med at sikre gode vilkår for vores privatansatte medlemmer er et af vores indsatsområder. Det gælder både i vores individuelle rådgivning af medlemmerne, for eksempel i forbindelse med gennemgang af ansættelseskontrakter og i større politiske sammenhænge – det kan være ved at påvirke lovgivning og i forhold til at få anerkendt de akademiske fagforeninger som ligeværdige forhandlingspartnere overfor de private arbejdsgiverorganisationer. Vi gør det, fordi det er til gavn både for dig, der er KS´er og fordi det er til gavn for Danmarks samlede vækst og velstand.

KS’ forperson, Cathrine Holm-Nielsen er begejstret over flere af fokusområderne i den nye strategi for privatområdet:

”Der er flere elementer i strategien som relaterer sig til en mere moderne forståelse af medarbejderoplevelsen og nutidige måder at arbejde på. I KS samler vi hele tiden op på, hvad vores privatansatte medlemmer støder på af udfordringer, og hvad der kan udvikles i deres arbejdsliv. Ikke mindst, når de ikke er ansat på overenskomst, hvilket de færreste er. At der bliver lyttet til – og der rykkes på – disse områder, skal give bedre arbejdsvilkår for den enkelte. Det tror vi nemlig på i sidste ende understøtter fortsat udvikling og værdiskabelse," siger Cathrine Holm-Nielsen.

Derudover har vi historisk oplevet, at når der bliver talt om det private arbejdsmarked, så indgår akademikerne ikke rigtig. Eller andre påberåber sig at tale for alle. Uden at det er tilfældet.

Sammen med de andre AC-organisationer har vi i Akademikerne vedtaget i de kommende år frem mod 2025 særligt at arbejde med 5 strategiske pejlemærker, da de er afgørende for akademikernes vilkår på det private arbejdsmarked i de kommende år:

1. Fremtidens fleksible arbejdsliv

2. Gode rammer for et godt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

3. Kompetenceudvikling af privatansatte akademikere

4. Opdatering af funktionærloven

5. EU-direktiv- og aftaleimplementering

Er du interesseret i at læse mere om initiativerne, kan du finde dem her

Du er også velkommen til kontakte os, hvis du gerne vil vide mere info@kommunikationogsprog.dk

Edit page