29. januar 2020

4 gode råd og så kan du lede din leder

/files/assets/news/brooke-lark-credits.jpg

Når man taler om at lede opad, taler man ofte på mellemlederniveau, men her i KS har vi formuleret nogle gode råd til, hvordan du som medarbejder kan få et bedre og mere gunstigt samarbejde med din chef. Netop ved at lede opad. Her får du fire råd, der er inspireret af Væksthus for Ledelse og erhvervspsykolog Lene Flensborgs artikler fra samme sted.

Nogle vil måske mene, at man som medarbejder skal have respekt for hierarkiet, men chefer har også brug for hjælp til at træffe de rigtige beslutninger på baggrund af, hvad der sker rundt omkring i afdelingerne. Opgaven er at udfordre, kvalificere, støtte og inspirere sin leder, så både du og din leder får gunstigere arbejdsforhold.

Din chef træffer beslutninger, der vedrører dit felt. At lede opad er at påvirke disse beslutninger i videst muligt omfang. Både når det gælder om at rette chefens opmærksomhed mod indsatsområder, chefen ikke har ofret opmærksomhed tidligere, og når det gælder strategiske beslutninger i det hele taget.

Her kommer fire gode råd til at lede din leder:

1: Forstå din chefs position og præmisser
Kan du sætte dig nogenlunde ind i, hvordan det er at være din chef, og de behov han/hun har? Hvilke mål arbejder han/hun efter? Hvilket værdigrundlag opererer han/hun ud fra, og hvordan leder din chef selv opad? Uanset hvor enig eller uenig du er i din chefs beslutninger og i hvor høj grad du deler chefens værdier, er det afgørende, at du kan leve dig ind i de strategiske overvejelser, din chef er optaget af. Du skal altså kunne flytte opmærksomheden fra dit eget perspektiv til chefens. Kun hvis din chef mærker, at du forstår, kan du gå til næste trin.

2: Afklar hvad der forventes af dig
Hverken du eller din chef vil blive tilfreds, hvis I ikke afstemmer jeres forventninger. Hvis I har to helt forskellige ambitioner for dit felt, vil det ende med skuffende resultater. Så sørg for at I er på samme side, hvis du tænker i opstart af nye projekter, eller i at højne kvaliteten i de ydelser, I allerede har.  Det er en naturlig del af arbejdet, at man årligt aftaler konkrete mål for organisationen, afdelingerne og eventuelt for hver enkelt medarbejder. Men det er ikke altid tydeligt, hvad du bliver målt på. Hvis din chef ikke tager initiativ til, at I afklarer forventninger, bør du selv tage initiativet til at få skabt dialogen og afstemt forventningerne.

3: Gør din chef tryg
Chefen vil aldrig lade sig lede nedefra af en, han/hun ikke stoler på.  Det gør din chef tryg, når du foregriber uvished og informerer om, hvor du er nu. Derfor er det en god idé at opdatere din chef i god tid. Tænk løsninger hver gang du rapporterer et problem. Stå ved fejl, og vis at du ser udfordringer i øjnene. Vis at du lytter til chefens gode råd og erfaringer.

4: Bidrag til forretningen og fortællingen
Har du et projekt, du gerne vil starte eller et kursus, du gerne vil på? Så er det ikke nok, at du argumenterer for, at det vil være sjovt, eller at du vil få opgraderet dine kompetencer. Du skal gøre dig (og din chef) klart, hvordan det vil bidrage til forretningen og organisationens selvfortælling.
Når du leder opad, gælder det om at forstå den store fortælling. Det er den fortælling du bygger videre på, så chefen altid kan genkende sin historie. Også når du tilføjer nye kapitler eller andre vinkler.

Edit page