19. august 2020

3-trins-raket kan føre dig til oversætterjob i EU

/files/assets/news/mariakoefoed-0.jpg

I løbet af efteråret igangsætter EU en udvælgelsesprocedure for oversættere, der gerne vil arbejde for Europa-Kommissionen. Udvælgelsesproceduren igangsættes kun cirka hvert tredje eller fjerde år, så hvis man er interesseret, er det om at melde sig. ”Hvis man tænker, at man kunne have lyst til at arbejde som oversætter i EU-Kommissionen i løbet af de kommende år, er det en god ide at søge nu”, siger Maria Koefoed, der arbejder i EU-Kommissionens oversættelsestjeneste i Luxembourg.

”Det er normalt en langstrakt proces, men jeg tror, at den kommer til gå at lidt hurtigere denne gang, fordi vi faktisk mangler oversættere,” fortæller Maria Koefoed om udvælgelsesproceduren, som består af tre trin, og hvert trin skal bestås for at gå videre til næste trin.

Når man er kommet igennem udvælgelsesproceduren og er registreret på den såkaldte reserveliste, har man klaret den vigtigste hurdle og kan derefter blive tilbudt et job, når/hvis der mangler oversættere i oversættelsestjenesten. Der er altså ikke jobgaranti, selv om man står på reservelisten.

Maria Koefoed rykkede til Luxembourg med mand og to børn for godt fire år siden. Hun er uddannet tysk og engelsk korrespondent og cand.ling.merc. i tysk fra Handelshøjskolen i København 1999.
”Jeg var i praktik i oversættelsesafdelingen i Bruxelles for år tilbage, så jeg kendte lidt til systemet allerede. Jeg oversætter primært mellem engelsk og dansk og arbejder i en afdeling, hvor vi er 23 danskere, inklusive tre sekretærer. Vi arbejder kun skriftligt og oversætter mange forskellige tekster lige fra direktiver og forordninger til pressemeddelelser, rapporter og korrespondance med borgere,” fortæller hun.

Hvis man har lyst til et at arbejde som oversætter i EU-Kommissionen eller vil vide mere om andre stillinger i EU, kan man læse meget mere på EPSO’s hjemmeside (European Personnel Selection Office).
 
”Det er en god ide at holde øje med EPSO’s hjemmeside, hvis man er interesseret i et job i EU, for alle jobs annonceres der – og der er desuden mange gode oplysninger og tips og tricks,” siger Maria.

For at blive oversætter i Europa-Kommissionen skal man være EU-borger, have en bachelorgrad og kunne oversætte fra to officielle EU-sprog, hvoraf det ene skal være engelsk, tysk eller fransk. Maria gik i sin tid op til udvælgelsesprøven på engelsk og svensk – man behøver nemlig ikke have en uddannelse i de sprog, man søger med. Det første trin af de tre trin i udvælgelsesproceduren består af prøver i tekstforståelse, abstrakt forståelse og numerisk forståelse. Hvis man består første del af prøven, går man videre til anden del, som består af oversættelse fra de to valgte sprog samt revision. Består man også anden del, går man videre til tredje og sidste del, som er en mundtlig samtale. Prøveformen er uvant for danskere og kræver, at man forbereder sig godt. Der findes bøger med eksempler på de forskellige opgavetyper, for eksempel The Ultimate EU Test Book, John Harper Publishing, samt online træningsmoduler.

Løn- og arbejdsvilkår
Som oversætter i EU-Kommissionen har man gode løn- og arbejdsvilkår. Basislønnen er cirka 4.500 Euro på fuldtid og fuldtid er 40 timer plus frokost, det vil sige 42,5 timer ugentligt. Helt præcis hvor meget man tjener og skal betale i skat, vil afhænge af ens familieforhold, for eksempel om man har børn. Man får ferie efter, hvor gammel man er, og hvor længe man har været ansat, og der er altid betalt ferie mellem jul og nytår. Prøveperioden er 9 måneder. Derudover er der gode muligheder for videreuddannelse, for eksempel sprogkurser og kurser om tematiske emner og IT, samt gode forhold for medarbejdere med mindre børn. Desuden har EU et omfattende praktikprogram, hvor man i 5 måneder kan prøve kræfter med for eksempel oversættelse i oversættelsestjenesten i Luxembourg eller Bruxelles.

Maria Kofoed har meldt sig som mentor til KS’ mentorprogram og besvarer gerne spørgsmål ad den vej, men interesserede må også gerne skrive til hende på mail, og så vil hun forsøge at svare efter bedste evne.

Edit page