15. december 2020

2020 har været noget helt for sig selv

/files/assets/news/per-okt-2020-0-credits.jpg

Da året begyndte, glædede vi os i KS til at fejre 50-års jubilæum. Vi troede, at det for os her i KS ville blive jubilæet, der skulle kendetegne året, og det, som vi ville komme til at tænke tilbage på med glæde. Vi skulle mødes i hele landet, og fejre, at vi har gjort en forskel for medlemmerne i et halvt århundrede. Sådan ved vi nu, at det ikke kom til at gå, skriver KS-formand Per Lindegaard Hjorth i årets julehilsen til KS-medlemmerne. 

Når vi tænker tilbage på 2020, bliver det næppe for ret mange gode ting. Jeg håber dog, at KS-medlemmerne også har haft nogle positive oplevelser, så Corona ikke har overskygget det hele.

Men 2020 har altså været et af de mest mærkelige og anderledes år i min levetid, og jeg vil tro, at det samme gælder alle jer andre. Det kommer vi nok aldrig til at glemme.

Da året begyndte, glædede vi os i KS til at fejre 50-års jubilæum. Vi troede, at det for os her i KS ville blive jubilæet, der skulle kendetegne året, og det, som vi ville komme til at tænke tilbage på med glæde. Vi skulle mødes i hele landet, og fejre, at vi har gjort en forskel for medlemmerne i et halvt århundrede.

Sådan ved vi nu, at det ikke kom til at gå.

Vi var helt uforberedte, da nyheder om Corona dukkede oftere og oftere op i medierne i februar og begyndelsen af marts.

For de fleste af os har de følgende mange måneder været præget af hjemmearbejde, digitale møder og mindre kollegialt samvær. For mange KS’ere har året desværre også betydet stor jobmæssig usikkerhed. Mange har været sendt hjem med lønkompensation, en del er blevet afskediget, og de nyuddannede har især været hårdt ramt, idet det har været meget vanskeligt at komme i gang på arbejdsmarkedet.

Hjælpen fra sekretariatet til medlemmerne har været løst fra hjemmearbejdspladser det meste af året. Ambitionen var og er, at KS skal yde den bedst mulige service over for medlemmerne, så medlemmerne ikke har mærket konsekvenser af nedlukningen på dette område.

Derimod har medlemmerne naturligvis oplevet ændringer i forhold til arrangementer. De fysiske arrangementer blev aflyst helt op til sommeren 2020, startet op igen efter sommerferien, men har så været lukket ned igen i efteråret. Det gik blandt andet ud over jubilæumsarrangementerne. Til gengæld opprioriterede vi de virtuelle arrangementer – både i form af helt nye som KS’ digitale karrieretime og ved omlægning af fysiske arrangementer til webinarer, og det har der været hårdt brug for de seneste uger, hvor smitten har bredt sig mere og mere i hele landet.

Jeg håber, at vi i løbet af det kommende år kommer til at opleve mere normale tilstande, og jeg glæder mig til, at vi igen kan mødes til møder, kurser og arrangementer.

Men lige nu vil jeg ønske alle en god jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Per Lindegaard Hjorth
Formand for Forbundet Kommunikation og Sprog

Edit page