16. september 2020

12 måneders dagpenge er skåret ned til 10

/files/assets/news/tak3.jpg

I a-kassernes kampagne ’Tak til dig’ indgår en fælles indsats rettet mod politikerne, som a-kasserne opfordrer til at arbejde for et løft af dagpengene ved dette års finanslovsforhandlinger.

Dagpengene er blevet og bliver fortsat udhulet. Satsreguleringen er lavere end lønudviklingen, det øgede beskæftigelsesfradrag, karensdage, nedsat dimittendsats med mere svarer samlet set til, at 12 måneders dagpenge om året er skåret ned til 10 (beregnet siden 2006). Det betyder, at det beløb, som de ledige før fik i dagpenge på 10 måneder nu skal række til 12 måneder.

Nu indeholder finanslovsforslaget for 2021, at dagpengene hvert eneste år i 2021-2023 reguleres mindre end lønudviklingen – nemlig med 0,75 % pr år eller 3 x 0,75 % over tre år. Dertil kommer 0,3 % yderligere i satsforringelse pr. år, som dog indsættes på en pensionskonto i ATP.

Det får nu Danske a-kasser og de 22 medlems a-kasser, blandt andet AJKS, til at gå i medierne med en kampagne, hvor fokus er at tale a-kassemedlemskab op og påvirke politikerne til at forbedre dagpengene. Kampagnen hedder ’Tak til dig’, idet den takker alle dem, der er medlem af en a-kasse.

For de ledige betyder det, at det er blevet sværere og sværere at dække sine udgifter som ledig. Det illustreres også af, at de hjemsendte i den nye trepartsaftale om arbejdsfordeling får dagpenge, der er 20% højere end de normale dagpenge, og der gives også 110 procent dagpenge til ledige under uddannelse nu. Det må være i erkendelse af, at de normale dagpenge ikke er nok til at leve for – ikke engang hvis du får løn i noget af tiden. Det er urimeligt, at mennesker, der er ufrivilligt fuldtidsledige, skal have langt lavere sats end dem, der i en arbejdsfordeling er halvtidsledige og får fuld løn i resten af tiden.

"Det er vigtigt, at man kan se en fordel i at være med i et system, og det er vigtigt, at vi får sat dagpengesatserne op, så vi ikke taber medlemmer og dermed udhuler systemet, fordi det ikke længere er attraktivt at være medlem," siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Hvis du er enig og vil gøre noget for dagpenge, så del budskabet på de sociale medier.

Edit page