13. september 2020

1. oktober stiger lønnen (lidt) i kommuner og regioner

Ved overenskomstforhandlingerne aftaler vi blandt andet de såkaldte generelle lønstigninger. Det vil sige, hvor meget lønnen stiger for alle på forskellige tidspunkter hen over overenskomstperioden. Og næste gang den gør dét, er pr. 1. oktober 2020, men kun i kommuner og regioner.  Stigningerne er som følger: • I kommunerne stiger lønnen med ca. 0,75 % (rådighedstillægget reguleres dog ikke) • I regionerne stiger lønnen med ca. 0,39 %   Bemærk i øvrigt, at for så vidt angår rådighedstillægget i kommunerne – men kun dette tillæg og kun i kommunerne – så stiger dette ikke på samme måde som andre løndele.   Ud over de generelle lønstigninger, som altså gælder alle, kan der lokalt aftales nye eller forhøjede tillæg, eller eventuelt omklassificering til special- eller chefkonsulent. Kontakt os, hvis du vil høre mere herom eller har brug for assistance.

Edit page