Forsikring

Som frivillig er du dækket af forsikringer i forbindelse med varetagelsen af dit hverv.

KS har således tegnet en forsikring, som dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med en KS-aktivitet og en forsikring, som dækker, hvis du forsager skade på fx genstande.

De nærmere forsikringsbetingelser kan du få oplyst ved at kontakte sekretariatet.

Edit page