/files/assets/big_promo/ksdame.png

Værdiskabelse

Kommunikation er en vigtig del af det at drive en forretning, blandt andet fordi faget er med til at binde forskellige fagfelter og afdelinger sammen på tværs. Kommunikations brede værdi anerkendes dog ikke altid retmæssigt, hvilket kan smitte af på den faglige stolthed og troen på egne evner hos kommunikatørerne.

I KS vil vi gerne skabe en diskurs som taler for kommunikationsfaget som et fag, der er uundværligt i enhver forretning, og at kommunikation er noget, man er uddannet til at kunne udføre.

Under overskriften ”Værdiskabelse” er der udarbejdet de seks politikker nedenfor.

Anerkendelse af kommunikatørens vigtighed
for forretningen

Kommunikation og Sprog mener, at kommunikation er et forskningsbaseret fag og en profession, der kræver uddannelse, erfaring og specifikke kompetencer. 

Kommunikation og Sprog mener, at kommunikatørens arbejde og værdi skal anerkendes og anses som en vigtig del af det at drive forretning. Faget har en strategisk og bundlinjemæssig værdi og derfor skal kommunikation som fag anerkendes som en kritisk infrastruktur i en organisation. 

Kommunikation og Sprog mener naturligvis, at vores medlemmers udførte arbejde kan sidestilles med andre fagområder i virksomheder og organisationer, hvorfor vi arbejder for bedre løn og anerkendelse i form at lederstillinger til kommunikatører, som ønsker dette. 

Den fagligt stolte kommunikatør

Kommunikation og Sprog mener, at kommunikatører selv har et ansvar for at påvise værdien af kommunikationsfaget, og at vi selv skal være bannerførere for fagets værdiskabelse.

Kommunikatører kan, ved at være skarpe og troværdige i udøvelsen af deres fag, være de bedste ambassadører for deres fag. Derudover bør kommunikatører i højere grad kende deres eget værd og bidrage til anseelsen af fagets værdiskabelse.

Derfor vil KS bruge egne platforme til at højne selvforståelsen blandt kommunikatører og kommunikere vigtigheden af kommunikationsfaget og kommunikatørernes kvaliteter og kompetencer.

Kommunikation
- faget, der styrker andre fagligheder

Kommunikation og Sprog mener, at kommunikationsfagligheden kæder en organisation sammen på tværs af fagligheder. Derfor skal kommunikationens værdiskabelse ikke foregå isoleret, men i samarbejde med andre fagligheder, hvor kommunikatørens værktøjer kæder tingene sammen. 

Kommunikation og Sprog mener, at kommunikation ikke skal være noget, der foregår isoleret i en kommunikationsafdeling, men spille ind på tværs af afdelinger i en organisation. Selvom kommunikation er strategisk vigtigt i sig selv, giver det endnu mere værdi i sammenhæng med andre fagligheder, og kommunikatøren er især værdiskabende som strategisk rådgiver, hvis kompetencer går på tværs.  

Kommunikation skal udtænkes som forretningsunderstøttende

Kommunikation og Sprog mener, at gode og dygtige kommunikatører gør en kæmpe forskel for en virksomheds økonomi og image.

Kommunikation og Sprog mener, at enhver kommunikationsindsats skal underbygge forretningsstrategien og dermed være med til at understøtte kerneforretningen. 

KS mener, at kommunikatører skal (videre)uddannes til at mestre de rigtige værktøjer til at måle med. 

KS mener, at kommunikation skal udøves som en cirkulær/interaktiv proces, hvor vi kontinuerligt evaluerer og tager ved lære af udfaldet af vores kommunikationsaktiviteter (inspireret af den agile tilgang: build - measure - learn > communicate - measure - learn). På den måde dygtiggør vi os hele tiden og kommunikationen bliver håndteret på lige fod med andre fagområder i virksomheden.

Kommunikatører skaber værdi både som specialister og generalister 

Kommunikation og Sprog mener, at god og professionel kommunikation er en kompetence og en faglighed og at fagets værdi sikres ved at kommunikatørerne bliver ved at udvikle deres kompetencer og tilpasser dem til de nyeste behov og tendenser. 

KS mener desuden, at kommunikation er et forskningsbaseret fag, der kræver uddannelse og videreuddannelse, så specifikke kompetencer altid er baseret på den nyeste viden og forskning. Kommunikationsfaget rummer nemlig både specialister og generalister, hvilket gør, at kommunikatører kan arbejde i både bredden og i dybden.

KS arbejder for at styrke den generelle anerkendelse af fagets værdiskabelse og for fastholdelse af en høj faglighed i dets udførsel. 

Mål på kommunikationsarbejdets effekt

Kommunikation og Sprog mener, at kommunikationsfagets værdi kun opnås, når kommunikationsindsatsen sættes op mod virksomhedens generelle målsætninger, og der opstilles KPI’er (kvantitative eller kvalitative) på kommunikationens effekt. 

KS mener, at kommunikatører skal måle og dokumentere deres værdi.

KS mener, det er vigtigt, at kommunikatørerne holder sig ajour med nye måder at effektmåle på, og efteruddannelse heri er en vigtig del af en kommunikatørs arbejdsliv.

KS mener, at virksomhedsledere (som er ikke-kommunikatører) skal gives en bedre forståelse af, hvilken værdi kommunikationsområdet skaber.

KS mener, at kommunikatører allerede i studietiden skal lære om og tilegne sig kompetencer inden for effektmåling. KS arbejder for, at dataindsamling og effektmåling bliver integreret i pensum på landets kommunikationsuddannelser, så kommunikatørerne lærer at dokumentere fagets værdiskabelse. 

KS arbejder for, at kommunikatørerne har de redskaber til rådighed, som er nødvendige for at vise effekten af deres arbejde. Det gør KS for at klæde deres medlemmer bedst muligt på, så de kan stå stærkt i deres faglighed.

Edit page