Kom ud af busken

/files/assets/chn-600-1648031582.jpg
Foto / Mikal Schlosser

Af Cathrine Holm-Nielsen, forperson i KS

Leder fra Kommagasinet februar 2022

Siden jeg var lille, har min mor, utallige gange, som generel opmuntring til at stå-ved-sig-selv, genfortalt den samme historie fra hendes egen skoletid, om læreren der sagde; ”Kom ud af busken!” Mange peptalks, da jeg var lille, blev derfor ofte afsluttet med et ”Kom ud af busken, Cathrine!”.

Det Kommagasin, du sidder med i hånden handler om, når kommunikation bliver forretningsunderstøttende og dermed, i direkte forlængelse af det, værdiskabende. Det er dejlig opløftende læsning.

Kommunikationsfaget har i en årrække været i rivende udvikling, er blevet mere og mere vidtrækkende og har øget sin indflydelse på andre fagfelter. Og det er kommet ind på direktionsgangen.

Kommunikation skal tages meget alvorligt, siger Demants CEO, Søren Nielsen længere inde i bladet. Jeg er selvfølgelig helt enig. Kommunikation er en vigtig del af det at drive en forretning. Vores fag er blandt andet med til at binde forskellige fagligheder og afdelinger sammen på tværs af virksomheden. Og kan på ingen måde ignoreres, hvis krisen rammer.

Som kommunikatør mødes man forhåbentlig – men måske ikke altid – af generel anerkendelse af sin indsats, uden at ikke-kommunikationsfaglige kolleger nødvendigvis har forstået fagets øgede kompleksitet. Anerkendelse fra andre er bestemt - oftest berettiget og værd at gå efter, men som kommunikatører har vi også selv et ansvar for at anerkende vores egne og hinandens kompetente og værdifulde bidrag inden for fagområdet.

85% af virksomheder tilkendegav i en undersøgelse sidste år af Boston Consulting Group, at de nyligt har gennemført, er midt i eller planlægger en større transformation af virksomheden. Undersøgelser viser tilsvarende, at det vigtigste element for at lykkes med en sådan transformation, er at kommunikere om, hvorfor man har tænkt sig at gøre det.

Som kommunikatører har vi forstået vigtigheden af kommunikation for at ændre adfærd, vi debatterer fake news, vi prioriterer det gode sprog og vi giver en løftestang til andre fagområder. Alt sammen ud fra tesen om, at kommunikation – selvfølgelig – har eller bør have værdi. Ellers er det jo netop bare fake news. Men hvor udtrykker vi selv anerkendelse af de resultater vi skaber? Store som små.

Derfor en generel opfordring: Vi bør alle være stolte bannerførere for vores fag.

Jeg håber, at andre kommunikatører har lyst til at ”komme ud af busken”, samle stafetten op og huske på, at vi som skarpe og troværdigt udøvende fagfæller, er de bedste ambassadører for den værdiskabelse, vi bibringer. At vi bør rose, anerkende og videreformidle egne og andres gode kommunikationsindsats og -resultater. Og at vi naturligvis har et ansvar for begge dele.

God læselyst. Og som altid en invitation til at skrive til mig, hvis du har ideer, refleksioner eller ønsker på KS’ vegne: chn@kommunikationogsprog.dk

Edit page