/files/assets/big_promo/Pige-pa-trappe-med-pc1090--720px).png

Fremtidens kompetencekrav

De mest eftertragtede kompetencer hos kommunikatører i dag vil med stor sandsynlighed ikke være de mest eftertragtede om blot nogle år. Hvad gør man som kommunikatør for fortsat at være en eftertragtet ressource på arbejdsmarkedet?

Kommunikationsfaget og kommunikatørens rolle ændrer sig hele tiden, og det har både kommunikatøren selv og arbejdsgiveren en aktie i. For kommunikatørerne betyder det blandt andet, at det bliver vigtigere, at den faglige værktøjskasse udvikler sig, så den favner både specialister og generalister indenfor strategi, rådgivning, formidling og analyse. Desuden skal kompetencerne løbende opdateres og holdes ved lige.

En voksende værktøjskasse

KS mener, at kommunikationsfaget konstante udvikling stiller høje krav til kommunikatørernes faglige udvikling og kompetencer.  

KS mener, at et stærkt sæt værktøjer er påkrævet for at vælge den rette kommunikative tilgang til en given opgave og dermed skabe værdi med sin kommunikation i den givne situation.

KS mener, at kommunikationsfaget favner bredt, og indeholder opgaver der både kræver generalister og specialister.  

KS mener, at både generalisten og specialisten løser opgaver af stor værdi, men kræver forskellige kompetencesæt og bør bringes i spil alt efter opgavens beskaffenhed.

Kommunikatører skal tættere på forretningens strategi

KS mener, at kommunikation skal tænkes ind tidligt i (de fleste) forretningsgange.

KS mener, at kommunikatører bør agere sparringspartner til forretningen.

KS mener, at kommunikatører selv proaktivt skal arbejde for at skabe interne relationer på tværs af områder og dermed komme tættere på forretningen.

KS mener, at fremtidens kommunikatører skal have en højere grad af forretningsforståelse og kunne levere på en fortsat bred palette af aktiviteter.

KS mener, at nuværende og fremtidige kommunikatører både skal omfavne strategi og eksekvering. De skal kunne balancere mellem traditionelle kommunikative opgaver som tekstproduktion og storytelling og nye opgaver som transformationer, data science og understøttende teknologi.

KS mener, kommunikative kompetencer altid kan sættes i spil, uanset på hvilket stadie i processen de inddrages.

Kommunikation skal sikre klar formidling

KS mener, at kommunikatøren har et ansvar for at nedbryde kompleksiteten i formidlingen og sikre klare forståelige budskaber, samt undgå forkerte eller misvisende budskaber.

KS mener, at oprigtighed og ærlighed skal være grundlæggende værdier i udøvelsen af kommunikation. 

KS mener, at kommunikatører har kompetencerne til at omsætte data og specialiseret viden til strategi-, produkt- eller procesunderstøttende kommunikative outputs. 

KS mener, at kommunikatører har værktøjskassen til at nedbryde data og specialiseret viden til lettere fordøjelig kommunikation med modtageren i centrum.

KS mener, det er vigtigt, at kommunikatørerne i arbejdet med formidlingen af kompleksitet ikke mister øjet for kvaliteten. 

KS mener, at det kommunikative håndværk skal bibeholdes og udvikles.

Edit page