/files/assets/big_promo/ks-website-om-os-hvid.png

Digitalisering og teknologi

Digitale værktøjer og ny teknologi er en del af kommunikatørens hverdag. Brug af data og teknologi har ændret faget, blandt andet fordi kommunikationens effekt nemmere kan måles.

 Brug af data og teknologi kræver særlige kompetencer, og derfor mener KS, at kommunikatører bør have værktøjer, uddannelse og retningslinjer, så de i endnu højere grad kan rumme den digitale del af kommunikationspaletten.

 Inden for temaet ”Digitalisering og Teknologi” er der blevet udarbejdet fire politikker. Budskaberne fra de politikker kan læses herunder. 

Data giver bedre produkter for brugeren

KS mener, at data – forsvarligt tilvejebragt – bidrager til, at kommunikation bliver bedre, mere relevant og målrettet. Til fordel for brugeren såvel som for afsenderen.

KS mener, at forbrugeren har et medansvar for at sikre sig, at den valgte platform/ydelse opfører sig etisk korrekt samt at orientere sig ift. samtykkeerklæringer.

Kommunikation og Sprog mener, at data og teknologi kan og skal bruges konstruktivt.

Data i værktøjskassen

KS mener, at kommunikatører bør have værktøjer, uddannelse og/eller retningslinjer, så de i endnu højere grad kan rumme den digitale del af kommunikationspaletten.

KS mener, at der er et behov for, at kommunikatører dygtiggøres i brugen af data som en fundamental forudsætning for udførelse af faget, og hvordan det bidrager til fagets værdiskabelse. 

KS mener at, dygtiggørelsen gælder både for de studerende med udbuddet i forhold til digital kommunikation, digitale værktøjer, databrug, dataetik etc. på uddannelserne, samt for efteruddannelsesdelen for de kommunikatører, som allerede er på arbejdsmarkedet. 

KS mener ikke, at udbuddet i dag er tilstrækkeligt eller udvikler sig hurtigt nok.

Kom KPI’er på din kommunikation 

KS elsker data og det bør kommunikatørerne også gøre. Data bør faktisk ses som kommunikatørens bedste ven. Hvis data bruges rigtigt, kan det, udover at vise værdien af kommunikatørens arbejde, kombineres og bruges til at se mønstre og forudse handlinger. På den måde kan data gøre kommunikatørerne endnu bedre til deres arbejde.

Kommunikatørens dataetiske kompas 

KS mener, at kommunikatøren har et ansvar for, at data bliver genereret og brugt på en etisk forsvarlig måde. For mange vil det være nemmere at lade være, hvis virksomheder kan have en økonomisk vinding nu-og-her, men typisk vil det vende tilbage og konsekvensen kan til den tid have stor betydning.

Edit page