Vedtægt


Formål

Kommunikation og Sprogs formål er på partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige interesser. 

Kommunikation og Sprog vil opnå formålet ved at:

  • være samlende organ for medlemmernes fagområder
  • repræsentere medlemmerne i faglige, økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige spørgsmål
  • yde medlemmerne forhandlingsmæssig, juridisk og karrieremæssig bistand
  • indgå overenskomster og aftaler om medlemmernes løn- og ansættelsesforhold, ophavsrettigheder mv.
  • udbrede kendskabet til medlemmernes fagområder
  • formidle relevant information til medlemmerne.