Tips til din karriereudvikling

Det vigtigste: 12 gode råd fra karriererådgiverne

 1. Vær målrettet
  Du kommer ikke langt med standardansøgninger eller ved at sende 100 CV'er af sted ad gangen. Du bør altid være målrettet i din jobsøgning og sørge for, at det materiale, du sender, er målrettet den person eller virksomhed, du skriver til.
   
 2. Tænk fremad
  Du bør hele tiden tænke fremadrettet i din karriere – hvordan kan du bruge din nuværende ansættelse til at udvikle dig i en bestemt retning, og hvor ønsker du at sidde om fem eller 10 år? Det tillader dig at udvikle dig i retning af de opgaver, du på sigt ønsker at sidde med. Det kan betale sig at være nysgerrig og hele tiden undersøge sine muligheder i arbejdet.
   
 3. Find ud af, hvad du kan lide
  Det er en god idé at afklare med dig selv, hvad det er for nogle opgaver, du interesserer dig for. Det er lettere at målrette beskrivelsen af dine kompetencer, når du har afklaret, hvilke opgaver du bedst kan lide at arbejde med.
   
 4. Lav din research 
  Det er vigtigt altid at lave din research. Om det er gennem telefonsamtaler, LinkedIn, virksomhedernes hjemmesider eller ved at snakke med nuværende eller tidligere ansatte. Forståelse for en virksomhed og dens behov gør det langt nemmere at profilere dig selv og være den ideelle kandidat til en jobsamtale.
   
 5. Kvantificér dine resultater
  Det kan ofte være svært at danne et overblik over dine kompetencer og resultater. Ved at lave en bruttoliste, hvor du sætter tal på alle de opgaver, du har lavet, kan du danne dig et overblik og finde gode eksempler, du kan bruge i din MUS- eller lønsamtale og i din jobsøgning.
   
 6. Sæt ord og eksempler på din faglighed
  Faglighed er ofte lidt abstrakt og en sammenfatning af din uddannelse, baggrund og erhvervserfaring, og den kan derfor være svær at formidle til en arbejdsgiver. Lav derfor en bruttoliste af eksempler på opgaver, du har været fagligt glad for, fået positiv feedback på, eller hvor du har skabt gode resultater.
   
 7. Sæt ord på din motivation
  Der vil ofte være mange kvalificerede kandidater til en given stilling. Du vil derfor ofte blive vurderet på andet end blot din faglighed i udvælgelsesprocessen, til jobsamtalen og i resten af ansættelsesprocessen. Mange virksomheder lægger vægt på ansøgerens motivation både for jobbet og i forhold til virksomheden.
   
 8. Find nogen at sparre med
  Der er meget, man kan lære ved at sparre med andre. Det kan ofte betale sig at få at vide, hvordan andre oplever de resultater, man leverer, hvordan man bidrager som kollega eller andet. Det er også altid godt at få andre øjne på din ansøgning eller dit CV.
   
 9. Brug dit netværk
  Den nemmeste vej til karriereudvikling og jobsøgning er at gøre brug af dit faglige netværk. Det kan være alt fra studiekammerater til tidligere kolleger, andre medlemmer af Kommunikation og Sprog, venner eller familie. Du kan også med fordel udnytte deres netværk og på den måde komme i kontakt med nye interessante mennesker.
   
 10. Sæt dit arbejde med din karriere og jobsøgning i system
  Det er en god idé at sætte rammer om dit arbejde med kompetenceafklaring, karriereovervejelser og jobsøgning – ofte vil du opnå det samme ved at arbejde 3-4 timer intensivt, som du vil ved at arbejde otte timer uorganiseret. Særlig vigtigt er det at sørge for, at det kan passe ind i hverdagen, hvis du også arbejder ved siden af. Og hvis du er fuldtidsjobsøgende, er det vigtigt, du husker at holde fri.
   
 11. Synliggør din værdi i virksomheden
  Som akademiker er det ikke altid tydeligt for dine kolleger, hvordan du skaber værdi for virksomheden. Det er en god idé at synliggøre dine resultater og give udtryk for, hvordan de er relevante.
   
 12. Bearbejd dårlige joboplevelser
  Man vil altid opleve nederlag i løbet af sin karriere eller under jobsøgning, men det er vigtigt ikke at lade sig slå ud. Det er nødvendigt at bevare overblikket, lære af dine fejl og evaluere, hvordan du kan gøre det bedre senere. Har du haft dårlige oplevelser, så få dem bearbejdet eller sørg for kun give dem den allermest nødvendige plads.

6 gode råd til at udvide dit netværk

De fleste stillinger bliver besat gennem netværk”, ”Netværksarrangementer er vejen til karriereudvikling”, ”Netværk er en helt essentiel del af en jobsøgningsproces."

KS karriereafdeling giver dig her 6 tips til, hvordan du begiver dig i gang med at udvide dit faglige netværk, og hvordan du sikrer det udbytte, du ønsker:

 1. Læg en strategi 
  Som med alt andet karriereudvikling handler netværk om at have klare mål og delmål, så du ikke famler i blinde. Inden du deltager i netværksarrangementer, rækker ud til venner og kolleger eller kontakter relevante virksomheder, bør du være klar over, hvad du er interesseret i. Er dit formålet at gøre dig klogere på de kompetencer, der efterspørges i din branche, få information om arbejdsmarkedet eller at udvikle din egen faglighed? Ønsker du et job, praktik, projektansættelse, at komme i kontakt med nøglepersoner i en branche eller en bestemt virksomhed? Eller bare at møde andre med samme faglighed til sparring? Afklar, hvad dit formål er, og hvad du skal opnå af delmål for til sidst at kunne opfylde det mål. Og vær ikke bange for at revidere eller ændre dine mål undervejs, efterhånden som du bliver klogere.
   
 2. Brug forskellige kanaler, og vær åben for flere
  Der er mange måder at netværke på, og det er altid en god idé at bruge så mange som muligt - til hver deres formål. Hvis du gerne vil vide mere om en branche, kan netværksgrupper eller arrangementer være en god måde at møde andre med din faglighed. Hvis du gerne vil holde kontakten med dit netværk, er det essentielt at bruge LinkedIn, så du kan skabe forbindelse her, hver gang du har været i dialog med en potentiel netværkspartner. Hvis du ønsker personlig sparring, er det absolut det nemmeste at kontakte relevante fagpersoner direkte, så I har mulighed for at snakke mere privat. Brug derfor den kanal, som er bedst til formålet, men vær også åben for at bruge forskellige metoder til at nå dine mål.
   
 3. Tag udgangspunkt i dit eksisterende netværk
  Selv om du måske ikke mener, du har adgang til et stort professionelt netværk, er der ofte værdi og viden at hente fra dine tidligere relationer. Det kan for eksempel være din familie eller vennekreds, studiekammerater, der er kommet i praktik eller studiejobs eller blandt gamle kolleger, chefer eller undervisere. Kontakt alle, du mener kunne hjælpe dig til at nå dine mål og delmål, og spørg ind til, om de har gode idéer til, hvordan du kommer videre. 
   
 4. Vær tålmodig
  At arbejde med sit netværk handler ikke om at få et udbytte med det samme: Langt de fleste af dem, du taler med, har ikke noget, de med det samme kan tilbyde dig, hvad end det er job eller den specialiserede viden, du mangler i situationen. Men det kan være, de kender nogen, der på et tidspunkt kender til et job, at de på et senere tidspunkt har viden, du har brug for, eller måske kan hjælpe dig på måder, du ikke engang var opmærksom på. Vær nysgerrig og fleksibel i brugen af dit netværk, og vær opmærksom på, at det kan tage tid, før resultaterne viser sig. Og at resultaterne ikke altid er præcis, hvad du tænkte, for der er mange veje frem til dit mål.
   
 5. Vær opsøgende, opfølgende og klar på at give tilbage
  At gøre aktivt brug af et fagligt netværk kræver energi fra din side. Du skal være den, der tager kontakten, møder op til arrangementerne og forbereder både strategi og gode spørgsmål. Du skal også være den, der følger op på jeres aftaler og er med til at sikre et længerevarende samarbejde. Det handler om at give tilbage til sine netværkspartnere på den ene eller anden måde og at turde både tage nogle chancer, men heller ikke være bange for en afvisning.
   
 6. Plej dit netværk - også når du ikke skal bruge det
  Det vigtigste ved at have et fagligt netværk er at sørge for, at det bliver brugt og vedligeholdt. Et passivt netværk på LinkedIn, netværksgrupper, der aldrig mødes, eller kontakter, du ikke har snakket med i over et halvt år, vil sjældent være godt for noget. Selv i perioder, hvor du ikke prioriterer dit netværk, er det en god idé løbende at følge op dine kontakter, genevaluere din strategi og overveje, om der er noget, du selv kan give tilbage til resten af dit netværk. Det sikrer, at du ikke skal starte forfra, hver gang du har brug for hjælp eller sparring. 

5 tips til den gode dialog med din leder

Det er en helt særlig dynamik, der foregår mellem dig som medarbejder og din leder. Og det er en dialog, der desværre til tider kan gå i en negativ retning, hvis ikke begge parter håndterer den ordentligt og tillidsfuldt. Kommunikation og Sprogs karriere- og forhandlingsteam giver dig her 5 hurtige tips til, hvordan du kan sikre en fornuftig dialog med lederen.

1. Brug hinandens tid effektivt
Du vil ofte ikke have ret lang tid til at snakke med din leder i en travl hverdag, og der vil typisk være en klar agenda, når I mødes. Sørg derfor for at være forberedt, så I begge får mest muligt ud af jeres tid sammen. Du kan for eksempel løbende lave en liste over emner, som du ønsker at tage op og sende dem inden mødet for at sætte en dagsorden. Det kan også være en god idé at samle op på mødet og sende en opsummering efterfølgende, så I er enige om mødets produkter og de interne aftaler. Det er alt sammen med til at sikre, at jeres samarbejde fungerer positivt og gnidningsfrit.

2. Forstå arbejdspladsen og kulturen
Alle arbejdspladser er forskellige, og særligt hvis man er ny, er det vigtigt at sætte sig ind i kulturen og tonen. Forventer din leder, at I kommunikerer dagligt, eller at du løser dine opgaver selvstændigt? Forventer din leder, at du skriver, inden I mødes, eller at samarbejdet er mere uformelt? I den forbindelse er det også vigtigt at forstå kulturen på arbejdspladsen: Hvordan fungerer samarbejdet typisk? Hvilke kontaktflader findes der? Hvor professionel er tonen mellem de ansatte? Jo bedre, du er sat ind i tone og format, jo bedre kan du sikre, at din tilgang passer ind i virksomheden.

3. Giv og modtag feedback med forståelse
En del af en leders arbejde er at kommentere, give feedback og vejlede medarbejderene i hverdagen. Selv hvis du ikke mener, du har gjort noget galt, er det vigtigt, at du modtager kritik og feedback med en forståelse for lederens synspunkt, og uden at det skal involvere følelser eller drama. På samme måde er det også vigtigt, at du selv kommer til din leder, hvis der er noget, du gerne vil diskutere eller kommentere og ikke altid venter på årets MUS eller på, at de skal spørge dig. Tillid opbygges gennem ærlig og løbende dialog og feedback, og det kræver engagement fra jer begge to. Og hvis du er i tvivl, så vær aldrig bange for at spørge!

4. Vær opmærksom på, hvad der er lederens opgaver
Mange misforståelser mellem leder og ansat bunder i en manglende forståelse for de interne prioriteringer og mål. Lederen har et hav af opgaver, som går ud af afdelingen eller knytter sig til andre kollegaer, så kerneopgaven for dig er ikke kerneopgaven for hende eller ham. Og det er ikke sikkert, at det, du prioriterer i din hverdag, er det, din leder lægger vægt på. Derfor er det vigtigt at holde lederen opdateret om dit tidsforbrug og arbejdsfordeling, så du ærligt kan fremhæve, hvis du mangler tid eller ressourcer til at løse dine opgaver. En større gennemsigtighed er med til at forebygge både stress og misforståelser og skabe mere tillid i samarbejdet.

5. Vær tro mod dig selv, hvis samarbejdet ikke fungerer
Nogle gange kan man gøre alt det rigtige og stadig ikke have et samarbejde, der fungerer efter hensigten. Måske din leder ikke virker interesseret i en produktiv dialog, og derfor føler du måske ikke, du bliver hørt på arbejdspladsen, eller måske giver han eller hun dig ikke mulighed for at præsentere dig selv og din faglighed. I den slags situationer er det vigtigt, at du tager tyren ved hornene: Tag en kritisk dialog med din leder - for eksempel til din MUS-samtale - hvor du tør fremlægge dine tvivlsspørgsmål. Og hvis det stadig ikke virker, så vær aldrig nervøs for at tage kontakt til din tillidsrepræsentant eller Kommunikation og Sprog. Det er det, vi er her for!

Kender du din markedsværdi? 10 spørgsmål, du skal stille dig selv

Kommunikation og Sprogs karriereafdeling giver her 10 spørgsmål om dig og din arbejdsplads, som du kan stille dig selv, når du vil vurdere din værdi for virksomheden og arbejdsmarkedet.

Ved du, hvad du er værd? Ved din chef det? Hvad kan du gøre for at forbedre din værdi for din nuværende virksomhed og for at have bedre muligheder, når du skal søge dit næste job?

Employability og markedsværdi er et udtryk for, hvor interessant du er for en virksomhed. Er din markedsværdi høj, vil du typisk have større handlefrihed til selv at bestemme, hvilken retning din karriere skal gå på din nuværende eller anden arbejdsplads. Du vil måske kunne stille højere krav til løn, projekter, arbejdsvilkår og sikre, at du får de opgaver, du rent faktisk synes er interessante. Med en god forståelse for din employability vil du også kunne have flere muligheder åbne for dit næste job og bedre kunne vurdere, om dine kompetencer og ideer vil skabe mere værdi i en anden virksomhed.

Din værdi for arbejdspladsen
Det er vigtigt hele tiden at vurdere, hvorfor du er vigtig i den stilling, du sidder i. En høj markedsværdi sikres ved at tage nogle chancer i nuværende job eller ved at skifte job, hvis det er nødvendigt: Skal din markedsværdi op, må du sørge for at udfordre dig selv ved ind i mellem at springe ud på dybt vand. For eksempel ved at tage nogle nye udfordringer i dit nuværende job eller ved at skifte til en anden stilling med bedre muligheder for udvikling. Reflektér på din rolle i dit arbejde, og hvordan du sikrer hele tiden at være der, hvor du skaber mest værdi for dig selv og din arbejdsgiver.

Stil dig selv spørgsmål som:

 1. Hvor vigtigt er dit job for virksomhedens behov, og hvordan er du med til at tilføje værdi til bundlinjen?
 2. Hvis der var en organisationsændring, hvor ville du så sidde med dine nuværende ansvarsområder?
 3. Ved din chef, hvad du laver til hverdag, og er du den, chefen ville beholde, hvis der var en fyringsrunde i morgen? Hvis ikke, kan du så sikre, at du når dertil?
 4. Tager du de nødvendige chancer i virksomheden, og udfordrer du dig selv og dine kolleger? Hvornår er sidste gang, du tog en beslutning, der skabte særlig værdi?
 5. Hvordan støtter du op om virksomhedens kerneydelse? Er det klart overfor din chef og dine kolleger?

Værdien af dine kompetencer
Det er vigtigt, at du hele tiden får tilføjet nye kompetencer gennem din ansættelse og efteruddannelse, da det er med til at sikre din værdi både på dit nuværende og fremtidige arbejdspladser. Og det er vigtigt at skabe en forståelse for dine kompetencer overfor dine kollegaer og din chef, så du kan fremstå som kompetent fagperson og med en klar profil i virksomheden. Overvej løbende dine kompetencer, og hvordan at du kan gøre dig selv til en mere attraktiv medarbejder ved at bygge videre på dem og få dem udnyttet i praksis.

Stil dig selv spørgsmål som:

 1. Hvilke kompetencer har du, som ville være attraktive i en anden stilling, og hvordan udvikler du mere på dem?
 2. Får du tilført nye kompetencer i din ansættelse eller fritid, og har du nogle huller i dine kompetencer, du gerne vil have dækket? 
 3. Ved du, hvilke kompetencer du skulle fremhæve, hvis du skulle søge en anden stilling i morgen?
 4. Er du forandringsparat, og ville du kunne varetage helt andre opgaver end dem, du sidder med til hverdag? Har du kompetencer at tilbyde, som du ikke får brugt i din nuværende ansættelse?
 5. Hvad er dine største sejre på din nuværende arbejdsplads? Eller gennem hele dit arbejdsliv? Hvilke kompetencer mener du, at de sejre er et udtryk for?

5 trin til at udvikle dig i dit job

Vil du arbejde med din faglige udvikling? Så får du her 5 råd, der kan hjælpe dig til at finde ud af, hvad dine faglige og professionelle mål er, og hvordan du kan arbejde for at nå dem:

Trin 1: Sæt mål for fremtiden
Lav en umiddelbar brainstorm på, hvad dine faglige og professionelle mål er. Hvor vil du gerne være om et, fem eller ti år? Hvilke kompetencer ønsker du at bruge yderligere? Hvilken stilling vil du gerne sidde i, og er det i din nuværende eller en anden virksomhed? Formålet er at give dig selv en idé om den retning, du ønsker at gå: Dine mål behøver ikke være nemme eller realistiske, men må gerne komme intuitivt eller som ’skud fra hoften’.

Trin 2: Stil spørgsmål til dig selv
Det næste skridt er at gøre dig klar på, hvordan dit arbejde er i forhold til dine mål. Er du tilfreds med din nuværende arbejdssituation? Hvorfor/hvorfor ikke? Har du gjort dine egne mål med arbejdet klar? Har du tænkt igennem, hvad der kræves af dig, hvis du gerne vil nå dine mål? Har du kompetencerne til at løfte de opgaver, du gerne vil sidde med på sigt? Formålet med disse spørgsmål er at skabe en sammenhængende idé om, hvad du personligt skal gøre for at nå dine mål. Måske er du nødt til at genevaluere din rolle i virksomheden, overveje hvordan du bruger din tid eller finde ud af, hvordan du gerne vil opkvalificere dig.

Trin 3: Stil spørgsmål til dit arbejde
Det næste skridt er at tænke over, hvad dine mål kommer til at kræve af dine omgivelser. Hvis du skal nå dine mål, hvad vil det så kræve af dine kolleger, din chef og af arbejdspladsens udviklingsmuligheder? Hvilken relation har du med dine kolleger eller ledere, og er det noget, du gerne vil udvikle på? Kan du udleve dine mål i din aktuelle ansættelse og hvordan? Kan du se, hvordan din ansættelse fører fremad? Ved at stille spørgsmål til din arbejdsplads i forhold til dine egne mål, får du en bedre idé om, hvordan du kan bruge din arbejdsplads og dine kolleger som ressource.

Trin 4: Stil spørgsmål til dit netværk
Ofte kan en mangel på udvikling i en stilling alene skyldes, at man ikke er opmærksom på de muligheder, der er i afdelingen, i virksomheden, eller på arbejdsmarkedet som helhed. Ved at tale med dine kolleger og andet netværk har du mulighed for at få et bredere perspektiv, som måske påvirker dine mål og ønsker. Du kunne tage din karriere og faglighed i en helt ny retning, bede om kurser eller kompetenceudvikling, spørge om overflytning til en anden afdeling eller måske helt skifte branche. Eller bare få bekræftet, at du har valgt rigtigt.

Trin 5: Lad være med at være for selvkritisk
Formålet med disse trin er at lægge en overordnet plan for, hvordan du kan arbejde dig i retning af dine ønsker og mål. Men karriereudvikling handler i sidste ende om dig og dine ambitioner, og selv ikke de bedstlagte planer holder måske i længden. Du skal ikke være ked af, hvis du i perioder lever i nuet og tager de chancer, der byder sig, også selvom de er skæve i forhold til din faglige profil. Eller at du måske i en periode sidder i en kedelig stilling for at opnå relevante kompetencer på sigt. Brug din plan, dine kolleger og dit netværk som en faglig ledetråd. Men lad den ikke overvælde dig, og tag dig tid til at evaluere nye muligheder, der præsenterer sig.

4 tip til at forbedre arbejdsglæden

På et hurtigt og til tider stressende arbejdsmarked er det vigtigere end nogensinde at skabe arbejdsglæde. Mere arbejdsglæde kan reducere både mængden af sygdom og risikoen for stress. De fleste bruger størstedelen af deres tid på arbejdspladsen, men tænker ikke nødvendigvis så meget over, hvad det gør for deres livskvalitet. Når man er gladere, bliver man blandt andet mere motiveret, engageret, produktiv, serviceminded og team-orienteret.

Kommunikation og sprogs karriereafdeling giver dig her 4 hurtige tips til, hvordan du kan skabe lidt mere arbejdsglæde i hverdagen:
 1. Vær opmærksom på dine rutiner
  Ofte er det nemt at falde tilbage på den ’nemmeste’ måde at lave dit arbejde på, men jobtilfredshed er ofte koblet til en følelse af frihed og medbestemmelse. Arbejd på at planlægge din arbejdsdag, og tag diskussionen med din chef, hvis du føler, at du er tvunget ud i arbejdsgange, som er i vejen for din arbejdsglæde. Processen er lige så vigtig som resultaterne, så det er en god idé at variere din arbejdsdag.
   
 2. Husk dine kolleger og de gode relationer
  Vi er ofte mere afhængige af social kontakt på arbejdspladsen, end vi umiddelbart tror. Mange studier peger på, at forholdet til kollegerne er centralt for glæden ved arbejdet. Ved at bruge dine kolleger, også socialt, kan du i fællesskab med dem skabe en arbejdskultur, hvor sjov og alvor følges ad. Sørg for hver dag at snakke med dine kolleger, og vær åben for at snakke med dem både på og uden for arbejdspladsen. Så kan I hjælpe hinanden til større fælles arbejdsglæde.
   
 3. Fokuser på egne successer og din egen faglighed
  Selv om dine kolleger kan hjælpe med at skabe et sundt og positivt arbejdsmiljø, er arbejdsglæde i sidste ende dit eget ansvar, og det er ikke noget, der kan komme udefra. Du skal skabe resultater, der er meningsfulde for dig selv og kunne finde glæde i at skabe dem: Oplevelsen af at udvikle sig fagligt giver også arbejdsglæde. Tænk på de nyeste successer eller små fremskridt, der viser, at du gør en forskel.
   
 4. Husk pauserne
  Det er bevist gentagne gange, at både arbejdsglæde og produktivitet falder, hvis vi ikke giver os selv plads til løbende at koble af fra vores arbejde. Det er både i løbet af arbejdsdagen, men også i weekenden, hvor man i stressede perioder ofte kan have lyst til at tage arbejdet med hjem. Husk dig selv på, at du i sidste ende også maksimerer din egen effektivitet ved at tage et skridt tilbage og give dig selv et pusterum.