Sygdom og fleksjob

Hvis du bliver syg, mens du er ledig, skal du sygemelde dig via Jobnet. Husk at du skal melde dig syg på din første sygedag.

Bliver du syg før eller under din ferie, så kontakt jobcenteret og a-kassen for yderligere vejledning om muligheden for ferieafbrydelse og erstatningsferie.

Det er din a-kasse der udbetaler ydelser til dig de første 14 dage, du er syg. Fra din 15. sygedag er det din bopælskommune, der skal udbetale sygedagpenge. Det betyder, at du er forpligtet til at overholde de rettigheder og pligter, der følger af sygedagpengeloven.

Sygedagpenge er en tidsbegrænset ydelse

Hvis du bliver syg, mens du er ledig, skal du sygemelde dig via Jobnet.

Det er din a-kasse, der udbetaler ydelser til dig de første 14 dage, du er syg. Fra din 15. sygedag er det din bopælskommune, der skal udbetale sygedagpenge. Det betyder, at du er forpligtet til at overholde de rettigheder og pligter, der følger af sygedagpengeloven.

 • Kommunen skal løbende vurdere, om du opfylder betingelserne for at få sygedagpenge, eller om du eventuelt skal tilbydes revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller andre foranstaltninger.
   
 • Der er indført en revurdering efter 22 ugers udbetaling af sygedagpenge. Her skal kommunen tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges, om der skal tilbydes et jobafklaringsforløb, eller om du skal tilbydes en anden indsats.
   
 • Hvis dine sygedagpenge ikke kan forlænges, har du ret til et jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er syg
   
 • Under er jobafklaringsforløb vil du få udbetalt en ressourceforløbsydelse, der er på niveau med kontanthjælp. Ydelsen er dog uafhængig af formue og ægtefælle/samlevers indtægt. Har du selv løbende indtægter fra f.eks. dit pensionsselskab for nedsat erhvervsevne, så modregnes disse i ressourceforløbsydelsen.
   
 • Du har ret til at sige nej til nogle behandlingsformer uden at miste sygedagpenge.
   
 • Hvis du efter en lægelig vurdering har en livstruende alvorlig sygdom, kan sygedagpengene forlænges uden tidsbegrænsning.

Langvarig sygdom

Kommunen skal løbende følge op omkring din sygdom. Hvis du er syg i en længere periode, vil du derfor skulle til sygesamtaler hos kommunen – typisk på jobcentret.

Kommunen skal foretage en vurdering af, om du har brug for særlige tilbud for at afklare din arbejdsevne og for at bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet igen. 

 

Kommunen kontakter dig

Ved et længerevarende sygdomsforløb vil du blive kontaktet af jobcentret. Efter 5 uger vil du få tilsendt et oplysningsskema, som du har pligt til at udfylde og returnere til jobcenteret inden otte dage.
Det er vigtigt, at du returnerer skemaet rettidigt, da du ellers risikerer, at jobcenteret stopper udbetalingen af sygedagpenge.

Hvis du forventer at være syg i mere end 8 uger, skal du til en opfølgningssamtale på jobcentret senest 8 uger efter din første fraværsdag. Inden samtalen skal du have været til en samtale hos din læge – der skal udfylde en erklæring til kommunen omkring din sygdom.

Efter den første opfølgningssamtale på jobcentret, vil du løbende skulle til samtaler på jobcentret - mindst hver 4. uge.

Hvis din sygdom forhindrer dig i at deltage i personlige eller telefoniske samtaler på jobcenteret, skal opfølgningen foretages skriftligt. Det er vigtigt, at jobcenteret får besked med det samme, hvis du ikke kan deltage i samtalen.

Penge fra din pensionsordning

Hvis du gennem din ansættelse er med i en kollektiv pensionsordning eller har tegnet en privat, kan du være omfattet af nogle gode ordninger.

Kritisk sygdom
Det kan være, at pensionen omfatter en kritisk sygdomsforsikring. Det betyder, at der kan udbetales et beløb på for eksempel 100.000 kr., hvis du bliver ramt af en kritisk sygdom. Pensionsselskaberne har en fortegnelse over, hvilke sygdomme det kan dreje sig om.

Midlertidig eller varig invalidepension
Hvis du i din pensionsordning betaler til en forsikring om erhvervsevnetab, kan det være, at du kan få tilkendt midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne af din pensionsforsikring. Typisk kan den midlertidige "invalidepension" komme på tale efter tre måneders uarbejdsdygtighed.

Helbredssikring
Helbredssikring er en sundhedsforsikring, som giver dig mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger. Du skal typisk have en henvisning fra din egen læge.
 

Socialrådgiver i KS

Socialrådgivningen i KS henvender sig til medlemmer, der på grund af sygdom har brug for hjælp i forhold til deres nuværende og fremtidige situation på arbejdsmarkedet.

Vi har både kendskab til sociallovgivningen og til dit fag og arbejdsmarked.


Du kan få hjælp i forbindelse med arbejdsskadesager, opfølgning på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, etablering af fleksjob og klagesager.

Henvendelse til socialrådgiver Marianne Greve Jensen,

Direkte tlf.: 33 48 89 43

E-mail: mgg@kommunikationogsprog.dk

Fleksjob

Inden du bliver tilkendt et fleksjob, har du typisk været syg i en lang periode. Der er indhentet lægeerklæringer på, at din tilstand er varig og ikke kan forbedres. Du har måske være gennem et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, hvor du sikkert har været i virksomhedspraktik for at afprøve, hvad du kan klare.

Fleksjob kan oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere, og faktisk kan det også komme på tale for selvstændige. 

Du kan hente hjælp i denne proces hos socialrådgiveren i KS.