Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er KS' øverste myndighed.

Her mødes 47 repræsentanter for medlemmer to gange om året for at debattere de spørgsmål, der er af væsentlig betydning for medlemmerne.

Se liste over medlemmer i repræsentantskabet

En væsentlig opgave for repræsentantskabet er hvert andet år at vælge formand, næstformand og yderligere otte medlemmer til KS' hovedbestyrelse. Formanden og hovedbestyrelsen varetager den løbende ledelse af KS.

Repræsentantskabet vedtager, hvilke emner KS skal beskæftige sig med, og hvilke holdninger KS skal arbejde ud fra. Repræsentantskabet fastsætter det generelle aktivitetsniveau samt kontingent og godkender budgetter og regnskaber.

​Har du lyst til at blive en del af repræsentantskabet, kan du læse mere om, hvordan du kan blive valgt ind, her.