Regioner

KS er delt op i fem regioner; Nordjylland, Syddanmark, Fyn, Midtjylland og Sjælland.

Hver region har sin egen bestyrelse. Hvert år i september holder regionen generalforsamling, hvor formand og bestyrelse vælges. På generalforsamlingen bliver der også valgt repræsentanter til forbundets repræsentantskab.

Det er regionsbestyrelsens opgave

  • at repræsentere KS i regionen
  • at sikre, at der er et tilstrækkeligt udbud af aktiviteter i regionen 
  • at fremme netværksdannelse i regionen
  • at vælge to repræsentanter til repræsentantskabet

Arrangementer i regionen
Det er regionsbestyrelsernes opgave at sørge for, at der er arrangementer i regionen. Nogle gange planlægger regionen selv arrangementerne - andre gange gør aktivitetsgrupperne.

Alle KS-medlemmer bliver automatisk knyttet til den region, de bor i.

Læs vedtægten for regionerne.Regionsformænd 2020-2021

Sjælland

Midtjylland

Nordjylland

Syddanmark

Fyn