Regioner

KS er delt op i fem regioner; Nordjylland, Syddanmark, Fyn, Midtjylland og Sjælland.

Hver region har deres egen bestyrelse som sidder ét år ad gangen. Hvert år i september holder regionen generalforsamling, hvor formand og bestyrelse er på valg. På generalforsamlingen bliver der også valgt repræsentanter til repræsentantskabet.

Det er regionsbestyrelsens opgave

  • at repræsentere KS i regionen
  • at sikre, at der er et tilstrækkeligt udbud af aktiviteter i regionen udbudt af aktivitetsgrupper
  • at fremme netværksdannelse i regionen
  • at vælge to repræsentanter til repræsentantskabet.


Arrangementer i regionen
Det er regionsbestyrelsernes opgave at sørge for, at der er arrangementer i regionen. Nogle gange planlægger regionen selv arrangementerne - andre gange gør aktivitetsgrupperne.

Alle KS-medlemmer bliver automatisk knyttet til den region, de bor i.

Læs vedtægten for regionerne.Regionsformænd 2017-2018

Sjælland

Midtjylland

Nordjylland

Syddanmark

Fyn