Løn i regionerne

I de offentlige overenskomster består lønnen af en basisløn med mulighed for forskellige tillæg. Basislønnen består af løntrin med indplacering efter anciennitet.


Foruden basislønnen er der mulighed for forhandling af rådigheds-, kvalifikations- og funktionstillæg.

På akademikeroverenskomsten bliver du ansat på én af følgende måder:

 

Kandidater og bachelorer

Basisløn

Løntrin Nettoløn Samlet pensionsbidrag 18,46% Løn, inkl. samlet pensionsbidrag
1 24.044,75 4.438,67 28.483,42
2 25.086,50 4.631,00 29.717,50
4 27.635,50 5.101,50 32.737,00
5 29.433,08 5.433,33 34.866,42
6 30.920,25 5.707,92 36.628,17
7 31.639,00 5.840,58 37.479,58
8 33.778,42 6.235,50 40.013,92

Opdateret pr. 1. april 2020 
Hvad er mit løntrin?   

 

Rådighedstillæg

Anciennitet Tillæg netto Samlet pensionsbidrag 18,46% Tillæg, inkl. samlet pensionsbidrag
1. år 3.090,61 570,27 3.660,88
2.-3. år 3.548,67 655,08 4.203,75
4.-5. år 4.065,69 750,53 4.816,22
6.-7. år 4.641,47 856,82 5.498,29
8. og flg. år 5.816,53 1.073,53 6.890,26

Opdateret pr. 1. april 2020 
Hvad er mit rådighedstillæg?   

 

Special- og chefkonsulenter

Basisløn

Stillingsbetegnelse Nettoløn Samlet pensionsbidrag 18,46% Tillæg, inkl. samlet pensionsbidrag
Specialkonsulenter 42.407,75  7.828,50 50.236,25
Chefkonsulenter 45.580,42 8.414,17 53.994,58

Opdateret pr. 1. april 2020