Rådighedstillæg i Staten

Anciennitet

Tillæg pr. måned i kroner

Samlet pensions-bidrag 9 procent

Tillæg inkl. pension

1. – 3. år

3.188,15

286,93

3.475,08

4. – 6. år

3.639,87

327,59

3.967,46

7. – 8. år

4.213,22

379,19

4.592,41

9. og flg. år

4.951,62

445,64

5.397,26

Beløbene gælder fra 1.april 2017.

Rådighedstillæg ydes afhængig af stillingens indhold og for at påtage sig forpligtelse til indtil 20 timers merarbejde i kvartalet.