Rådighedstillæg i Regioner

Rådighedstillæg til akademikere ansat i Regioner

Anciennitet

Tillæg pr. måned i kroner

Samlet pensions-bidrag 18,46 procent

Tillæg inklusive pension

1. år

2.945,83

543,80 3.489,63

2. – 3. år

3.382,66 624,44 4.007,10

4.– 5 år

3.875,50 715,42 4.590,92

6. – 7. år

4.424,35 816,73 5.241,08

8. – og flg. år

5.544,43 1.023,50 6.567,94

Beløbene gælder fra 1. oktober 2017

Rådighedstillæg ydes efter stillingens indhold og for at påtage sig forpligtelse til indtil 35 timers merarbejde i kvartalet.