Rådighedstillæg i Regioner

Rådighedstillæg til akademikere ansat i Regioner

Anciennitet

Tillæg pr. måned i kroner

Samlet pensions-bidrag 18,46 procent

Tillæg inklusive pension

1. år

2.937,36

542,24 3.479,59

2. – 3. år

3.372,93 622,64 3.995,58

4.– 5 år

3.864,36 713,36 4.577,72

6. – 7. år

4.411,62 814,39 5.226,01

8. – og flg. år

5.528,49 1.020,56 6.549,04

Beløbene gælder fra 1. januar 2017

Rådighedstillæg ydes efter stillingens indhold og for at påtage sig forpligtelse til indtil 35 timers merarbejde i kvartalet.