Prisfastsættelse - Freelancer


Prisfastsættelse

KS råder dig til som minimum at tage 650 kroner i timen for freelancearbejde i 2021. Vi er kommet frem til minimumssatsen ved at se på gennemsnitslønnen for KS’erne i fast beskæftigelse og så lægge 100%oveni.

Vi har lagt 100% oveni, fordi du som freelancer ikke har en række af de goder, som fastansatte har. Det gælder for eksempel ferie, løn under barsel og sygdom og betalt efteruddannelse. Hertil kommer, at du - som altovervejende hovedregel - ikke er dækket af en arbejdsgivers forsikring, at du selv skal betale for strøm, pc og andre hjælpemidler, og at der kan være ledige perioder mellem de forskellige opgaver.

Du skal dog være opmærksom på, at den takst, du tager, skal ses i lyset af din oparbejdede erfaring og arbejdets karakter. Den takst, du tager, kan/skal derfor også være højere i lyset heraf.

 

Din pris er dynamisk - vær bevidst om ændringer

Det er væsentligt, at du hele tiden er bevidst om ændringer, der kan påvirke din pris.

Dine omkostninger ved at drive virksomheden er måske øget, fordi du har indrettet dig i nye lokaler eller købt nyt materiel.

Det kan betyde, at du er nødt til at sætte prisen op. Omvendt kan konkurrencesituationen ændre sig, så du bliver nødt til at sænke din pris.

Brug KS' Lønmagasin når du skal fastsætte din pris

Find inspiration i KS' PDF iconLønmagasin når du skal fastsætte din timepris. Find en sammenlignelig tabel og divider medianen med 160,33. Det skal du gøre, fordi 160,33 timer er månedsnormen, når arbejdsugen hedder 37 timer.

Tallene i lønstatistikken bygger på lønninger fra det foregående år, og du skal derfor lægge dette års forventede prisstigning eller lønstigning oven i den timepris, du er kommet frem til. Det kan du gøre i lønberegneren på vores hjemmeside.

Den timepris, du nu er kommet frem til, er inklusive pension og ferietillæg, men der er ikke taget højde for løn under ferie, sygdom og perioder med færre opgaver.

Når du skal indregne ferie og fridage i din timepris, skal du regne med, at en fridag udgør 0,45 procent af lønnen.

 

Priser ved foredrag og forelæsning

Pensionsordning for freelancere og selvstændige

At spare op til alderdommen bliver ikke mindre relevant, hvis man er freelancer eller selvstændig. Men det er ofte vanskeligt at oprette en pensionsordning, hvis man er freelancer eller selvstændig.

KS har derfor indgået en aftale med PFA, som giver dig mulighed for at oprette en pensionsordning på attraktive vilkår. Ordningen er fleksibel, således at du langt hen ad vejen kan sammensætte dækningerne, så de passer til dit behov. Også hvor meget du ønsker at indbetale, bestemmer du selv ud over et fastsat minimumsbeløb. Læs mere om pensionsordningen i PFA her.

Ønsker du at oprette pensionsordningen - eller lave ændringer i en eksisterende - skal du kontakte PFA og oplyse, at du er medlem af KS.