Politiske udvalg

KS har nedsat tre udvalg, der fokuserer på kommunikationspolitik, uddannelsespolitik og forhandling i den offentlige sektor.  

 

Kommunikationspolitisk udvalg

Udvalget er med til at bestemme, hvilke kommunikationspolitiske områder, KS skal fokusere på. Hvad skal vi mene noget om? Og hvad skal vores holdning være?

Udvalget kommer med anbefalinger til hovedbestyrelsen – og spiller dermed en vigtig rolle i forhold til at styrke KS’ brand og identitet som den foretrukne faglige forening og fagforening for kommunikationsfolk.


KS FHO

FHO står for Forhandlingsudvalget for den Offentlige sektor. Udvalgets formål er at forbedre vilkårene for de offentligt ansatte KS’ere, deres tillidsrepræsentanter og klubber.

Det sker især i forbindelse med

  • overenskomstforhandlingerne, hvor udvalget foreslår krav og vurderer forhandlingsresultater  
  • afholdelse af årlige seminarer for KS’ tillidsrepræsentanter
  • at udvalget tager stilling til aktuelle problemstillinger på det offentlige arbejdsmarked.


Uddannelsesudvalget

KS' uddannelsesudvalg drøfter aktuelle uddannelsespolitiske problemstillinger, der er relevante for KS' medlemmer.

Emnerne er eksempelvis uddannelsernes

  • kvalitet 
  • beskæftigelsesrelevans 
  • finansiering
  • dimensionering

Uddannelsesudvalgets opgave er blandt andet at synliggøre KS´ uddannelsespolitiske synspunkter og at fremlægge indstillinger til hovedbestyrelsen.