Personlighedstest

Bliv personlighedstestet af Kommunikation og Sprogs karrierekonsulent, der er certificeret i testen NEO-PI-R


Testen hedder NEO PI-R, og er en videnskabeligt udviklet personlighedstest, som tager udgangspunkt i teorien om personlighedstræk.

Det er en omfattende test til vurdering af forskellige personlighedsdimensioner opgjort i skalaer. Skalaerne opgør overordnet personligheden på fem dimensioner og tilbyder nuancer gennem 6 underkategorier, også kaldet facetter, under hver dimension. Testen indeholder 240 spørgsmål og har fokus på dit arbejdsliv.

En undersøgelse af personlige mønstre og eventuelle udfordringer kan udgøre et godt fundament i overvejelserne om personlighed i forhold til jobfunktion og organisation.

Testen er derfor egnet til at bruge som supplement i forbindelse med både rådgivning, coaching og rekruttering.

Det koster 775 kroner
​En test, en rapport og en efterfølgende samtale koster 775 kroner, hvilket svarer til kostprisen.

 

Kontakt os, hvis du vil have taget testen.