Pension - Privatansatte

Hvor meget skal du indbetale?
Som tommelfingerregel anbefaler KS, at du indbetaler 15 - 18 % af din løn.

Brug PFAs model "Pensionstallet",  hvis du er i tvivl om, hvor meget du skal spare op. Pensionstallet giver dig en indikation af hvilken andel af din løn, du har til rådighed som pensionist, hvis du bruger pengene over 20 år.

Gå til Pensionstallet 

Pensionsordningen skal ses som en del af dine samlede vilkår på lige fod med løn, ferie, barselsvilkår med videre. Du kan læse mere om de forskellige vilkår, som indgår i din ansættelse i forhandlingspaletten.

Pensionsordning i PFA

KS samarbejder med PFA og har indgået en aftale om, at privatansatte kan etablere individuelle pensionsordninger på favorable vilkår.

Pensionsordningen indeholder både en opsparing til alderspension, og en række dækninger for dig og dine pårørende, hvis du skulle blive ramt af kritisk sygdom, midlertidig eller varig tab af erhvervsevne eller død inden du går på pension.

Pensionsordningen er skruet sammen således, at der er et udgangspunkt med hensyn til de forskellige dækninger, som gælder, hvis ikke du vælger andet. Men pensionsordningen er også fleksibel, så den inden for visse rammer kan tilpasses din livssituation og præferencer. Det er derfor også vigtigt, at du får konkret rådgivning, så pensionsordningen kan tilpasses. Du læse mere om PFA’s rådgivningstilbud og booke tid til en individuel rådgivningssamtale her.

Pensionsordningen er en del af dine ansættelsesvilkår

Som privatansat kan du være omfattet af en firmapensionsordning eller en individuel pensionsordning.

En firmapensionsordning er ens for alle på virksomheden og kan enten følge en overenskomst, personalepolitik eller lignende. Du finder altså nærmere information om ordningen i overenskomsten, personalepolitikken, på intranettet eller lignende. Pensionsordningen bør også være omtalt i din kontrakt.

En individuel pensionsordning skal være aftalt i din kontrakt. Aftalen med din arbejdsgiver består i, at arbejdsgiver indbetaler en given procentdel eller beløb til pension og til hvilket pensionsinstitut. Selve pensionsaftalen indgås imidlertid mellem dig og pensionsinstituttet, og du kan derfor også selv vælge til hvilken ordning, pensionen skal indbetales.

KS har indgået en aftale med PFA om, at medlemmerne kan indgå pensionsaftaler på attraktive vilkår. Du kan læse mere om denne ordning her.

Har jeg ret til en pensionsordning?

Det har du kun, hvis du er omfattet af en overenskomst og/eller det følger af virksomhedens personalepolitik. Er du derimod ansat på individuel kontrakt, og der ikke er en personalepolitik, er pensionsordningen et vilkår, som kan/skal forhandles på lige fod med andre vilkår - for eksempel løn, ekstra feriedage og så videre.