Pension - Offentligt ansatte

Alle offentligt ansatte KS’ere er omfattet af en pensionsordning. Den følger af overenskomsten og skal altså ikke forhandles

Oversigt over pensionsprocenter

Løndel Staten Kommuner Regioner
Basis-/grundløn 17,1 % 18,63 % 18,46 %
Kvalifikations- og funktionstillæg 17,1 % 18,63 % 18,46 %
Rådighedstillæg 9 % 18,63 % 18,46 %


De fleste KS’ere får indbetalt deres pension til PFA - men ikke alle. Det står i din overenskomst, hvor din pension bliver indbetalt til - og det afhænger af din uddannelse.
Du kan læse mere om PFA-pensionsordningen her.

Hvordan beregnes pensionen?

Pensionen beregnes af din samlede løn. Og din arbejdsgiver indbetaler det samlede pensionsbidrag. Du bliver altså ikke trukket i løn for et eget pensionsbidrag.

Du kan se aktuelle satser for basis- eller grundløn og rådighedstillæg her:

 

Hvad indeholder pensionsordningen

Pensionsordningen i PFA indeholder både opsparing til alderspension og en række forsikringer for dig og dine pårørende, hvis du skulle blive ramt af kritisk sygdom, hvis du mister evnen til at arbejde eller hvis du dør, inden du går på pension.

Pensionsordningen er skruet sammen sådan, at du som udgangspunkt har nogle dækninger, som gælder, hvis du ikke vælger andet. Men pensionsordningen er også fleksibel, så den kan tilpasses din livssituation og præferencer. PFA hjælper med at tilpasse pensionsordningen, så den passer til dig og dine behov.

I PFA sidder rådgivere, der er dedikeret til KS'ordningen, klar til at svare på dine spørgsmål. Du kan kontakte dem på telefon 39 17 60 19, hvis du har spørgsmål til din pensionsordning.

Frit valg mellem løn og pension

Du kan vælge at få en mindre del af pensionsbeløbet udbetalt som løn i stedet for, at pengene går ind på din pensionsordning.

Det kan du få i løn i stedet for pension:

Staten

0,3 %-point og hele pensionen af et eventuelt rådighedstillæg

Kommuner 1,90 %-point
Regioner 2,06 %-point

 Ønsker du at få udbetalt løn i stedet for pension, skal du henvende dig til din arbejdsgiver og bede om dette. Et sådant valg gælder som minimum for et år.