Pension for freelancere og selvstændige

Få en attraktiv pensionsordning

Som medlem af KS kan du som freelancer eller selvstændig tegne en attraktiv, individuel pensionsordning gennem PFA.

Den indeholder både en opsparing til alderspension og en række dækninger for dig og dine pårørende. Den dækker eksempelvis, hvis du skulle blive ramt af kritisk sygdom, midlertidig eller varig tab af erhvervsevne eller død, inden du går på pension.

Pensionsordningen indeholder nogle minimumsdækninger, men er fleksibel, så den inden for visse rammer kan tilpasses din livssituation og præferencer.

Det er derfor vigtigt, at du får konkret rådgivning, så pensionsordningen kan tilpasses.
 

Læs mere om pensionsordningen

Pensionsordningen indeholder naturligvis en opsparing til alderspension.

Derudover indeholder den nogle dækninger, som sikrer dig, inden du går på pension. Disse er:

  • Erhvervsevnetabsdækning. Det vil sige et beløb, som kommer løbende til udbetaling, hvis du (helt eller delvist) mister din erhvervsevne
  • Kritisk sygdom. Det vil sige, at der kommer et engangsbeløb til udbetaling, hvis du får en af en række nærmere definerede kritiske sygdomme
  • Dækning til dine efterladte. Det vil sige et beløb, som kommer til udbetaling til dine efterladte, hvis du dør inden pensionsalderen

For alle de nævnte dækninger indeholder ordningen som udgangspunkt nogle minimumsbeløb, som du kan vælge at forhøje.

Du kan læse mere om ordningen her.

Hvor meget skal du spare op?

Der er ikke nogen facitliste for, hvor meget du skal spare op til pension. Men du kan bruge PFAs model "Pensionstallet",  hvis du er i tvivl om, hvor meget du skal spare op. Pensionstallet giver dig en indikation af, hvilken andel af din indtægt, du har til rådighed som pensionist, hvis du bruger pengene over 20 år.

Gå til pensionstallet