Opsigelse

Fem gode råd hvis du bliver opsagt

 
 

1. Du kan godt skrive under på, at du har modtaget opsigelsen. Det betyder ikke, at du også accepterer indholdet af opsigelsen.

2. Få opsigelsen set igennem af KS. Så ved du, hvad du skriver under på.

3. Overvej om du kan forhandle fratrædelsesvilkårene - KS forhandler gerne for dig.

4. Hold øje med arrangementskalenderen og tilmeld dig KS JOB.

5. Få en karrieresamtale i KS. Så du kan komme videre.

Hvad er mit opsigelsesvarsel?

Dit opsigelsesvarsel afhænger dels af hvad der er aftalt i din kontrakt, dels af din anciennitet.

Hvis du er omfattet af de almindelige opsigelsesvarsler, vil du have én måneds opsigelsesvarsel til en måneds udgang over for din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver vil have én måneds opsigelsesvarsel over for dig inden for de første seks måneders ansættelse.

Herefter vil du have tre måneders opsigelsesvarsel, hvis du bliver opsagt inden udgangen af to år og ni måneders ansættelse.

Derefter har du fire måneders opsigelsesvarsel, hvis du bliver opsagt inden udgangen af fem år og otte måneders ansættelse.

Du har fem måneders opsigelsesvarsel, hvis du bliver opsagt inden udgangen af otte år og syv måneders ansættelse.

Har du mere end ni års anciennitet, vil du have seks måneders opsigelsesvarsel.

Du kan have længere opsigelsesvarsler, hvis du har lavet en klar, skriftlig aftale med din arbejdsgiver.

Hvad er prøvetid?

Prøvetid er en skærpelse af de almindelige opsigelsesvarsler. Det betyder, at du kun er omfattet af prøvetidsreglerne, hvis det klart fremgår af din kontrakt.

Hvis der er prøvetid i din kontrakt, vil opsigelsesvarslet fra arbejdsgivers side være på minimum 14 dage inden for de første tre måneder. De 14 dage skal kunne ligge inden for de tre måneder. Kan de ikke det, har du et opsigelsesvarsel på én måned til en måneds udgang.

Opsigelsesvarslet fra din side vil typisk være dags varsel. Men din arbejdsgiver kan godt pålægge dig et opsigelsesvarsel på 14 dage. Dit opsigelsesvarsel kan med andre ord højst være 14 dage eller mindre i prøvetiden.

Vær opmærksom på at hvis du siger din stilling op, også inden for prøvetiden, uden at gå direkte over i et andet job, vil du som udgangspunkt få en karantæne i a-kassen.

Hvis du derfor overvejer at sige dit job op, så kontakt KS.

Hvad går 120-dages-reglen ud på?

120-dages reglen er en aftale om forkortet opsigelsesvarsel i tilfælde af sygdom. Du er kun omfattet af 120-dages reglen, hvis det klart fremgår af din kontrakt.

Hvis du inden for de seneste 12 måneder har haft, hvad der svarer til 120 sygedage, vil din arbejdsgiver kunne sige dig op med én måneds varsel til en måneds udgang, uanset hvor lang din anciennitet måtte være.

Vær opmærksom på at hvis du har været syg om fredagen og fortsat er syg om mandagen, tæller weekenden med i opgørelsen. Det samme princip gør sig gældende for helligdage.

Er du syg i en sammenhængende periode, vil din arbejdsgiver med andre ord kunne sige dig op med én måneds varsel til en måneds udgang efter cirka fire måneders sygdom.

Det er dog ikke alle former for sygdom, der giver adgang til anvendelse af 120-dages-reglen. Kontakt derfor KS hvis du er omfattet af 120-dages-reglen og er bekymret for, om reglen kan anvendes over for dig.

Kan jeg skrive under på en opsigelse?

Ja, du kan altid kvittere for modtagelse af en opsigelse. Når du kvitterer for modtagelsen af en opsigelse, er det ikke en samtidig accept af opsigelsens indhold.

Hvis du bliver opsagt, er det altid en god idé at sende opsigelsen forbi KS. Så kigger vi på begrundelsen, om du har fået det rigtige opsigelsesvarsel, og vi vender de vilkår, der eventuelt måtte fremgå af opsigelsen.

Husk at der kan være mulighed for forhandling af dine vilkår i opsigelsesperioden. KS forhandler selvfølgelig gerne for dig.

Jeg vil gerne sige mit job op. Hvad gør jeg?

Hvis du gerne vil sige dit job op, skal du tjekke din kontrakt, så du har overblik over, hvilket opsigelsesvarsel du har aftalt med din arbejdsgiver.

Du skal sige dit job op skriftligt. Der er ikke noget krav om, at du skal angive en begrundelse for, hvorfor du siger jobbet op.

Lav to daterede opsigelsesbreve og få din arbejdsgiver til at kvittere for modtagelsen. Så kan du tage det ene eksemplar med dig, så du kan dokumentere, at du har sagt dit job op.

Har du et andet job på hånden, så få kontrakten på det nye job i hus, inden du afleverer din opsigelse i dit nuværende job. Så risikerer du ikke at lande mellem to stole. Få kontrakten til tjek i KS.

Vil du gerne sige dit job op, selv om du ikke har et nyt job på hånden, så kontakt KS inden du skrider til egen opsigelse. Vælger du alligevel at sige op, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt vil få en karantæne i a-kassen.

Har jeg ret til fratrædelsesgodtgørelse?

Hvis du er blevet sagt op og har en anciennitet på 12 år eller mere, har du som udgangspunkt ret til fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen har ikke noget at gøre med, om opsigelsen er sagligt begrundet eller ej.

Hvis du selv siger op efter modtagelse af opsigelsen, har du stadig ret til fratrædelsesgodtgørelsen. Du kan dog miste retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du for eksempel efterfølgende bliver bortvist.

Pension og fratrædelsesgodtgørelse

Kan du få pension efter opsigelsesperiodens udløb, er det ikke sikkert, at du har ret til fratrædelsesgodtgørelse. Men der kan være mulighed for at få fratrædelsesgodtgørelse. Kontakt altid KS, så du ikke mister muligheden for godtgørelsen.

Hvis du er ledig efter opsigelsesperiodens udløb, så vær opmærksom på at fratrædelsesgodtgørelsen ikke modregnes i din eventuelle ret til dagpenge.

Jeg er opsagt og har fået nyt job, inden opsigelsesperioden er udløbet. Hvad gør jeg?

Selv om du sidder i en opsagt stilling, har du altid mulighed for selv at sige din stilling op. I sådan en situation vil du kontraopsige.

Det vil være relevant, hvis du har fået tilbudt andet arbejde, inden opsigelsesperioden udløber. Så vil du typisk kunne tiltræde et nyt job med én måneds varsel til en måneds udgang. Helt på samme måde som hvis du ikke sad i opsagt stilling.

Overvej om du har mulighed for at lave en aftale med din arbejdsgiver om, at du bliver fritstillet i den resterende del af opsigelsesperioden. Kan du lave sådan en aftale, vil du ikke længere have en arbejdsforpligtelse over for din arbejdsgiver. Så vil du kunne tiltræde det nye job med det samme. Der gælder dog særlige regler, hvis dit nye job er en konkurrerende virksomhed til din nuværende arbejdsgiver.

Bliver du fritstillet, så kontakt KS inden du indgår en endelig aftale.

 

Har jeg ret til at gå til jobsamtale, når jeg er i opsagt stilling?

Ja, det har du.

Men samtalerne skal ligge på et tidspunkt, som er til mindst ulejlighed for din nuværende arbejdsgiver.

Du har ret til at gå til samtalerne, uden at din arbejdsgiver kan trække dig i lønnen. Det er uden betydning, om det er din arbejdsgiver, der har sagt dig op, eller om du selv har sagt jobbet op. Retten er den samme.

Jobansøgningerne skal du dog lave uden for arbejdstiden. Husk at du altid kan booke en karrieresamtale i KS, hvis du gerne vil have sparring til jobsøgningen.

Tjek også arrangementskalenderen og hold øje med karrierearrangementer i dit område.

 

Jeg er blevet fritstillet. Hvad betyder det for mig?

Når du er blevet fritstillet af din arbejdsgiver, skal du ikke arbejde i opsigelsesperioden. Så står det frit for dig at tage andet arbejde, som ikke er af konkurrerende karakter.

Du har som udgangspunkt ret til løn fra din arbejdsgiver i tre måneder af den resterende del af fritstillingsperioden. Hvis du ikke får andet arbejde, har du selvfølgelig ret til løn i hele fritstillingsperioden. Du kan dog miste retten til løn, hvis du bliver berettiget bortvist.

Får du nyt job i fritstillingsperioden, kan din arbejdsgiver have mulighed for at modregne i en del af din løn, hvis du har et opsigelsesvarsel, der er længere end tre måneder. Kontakt altid KS når du får nyt job.

Vær opmærksom på, at hele eller en del af din ferie kan betragtes som afholdt, når du er fritstillet.

Din ferie kan dog kun anses for holdt, hvis du faktisk har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af ferievarslerne. Er du startet i et nyt job, og har du ikke haft mulighed for at holde ferien i en reel arbejdsfri periode, så kan ferien som udgangspunkt ikke betragtes som afholdt.

Kontakt altid KS når du er blevet fritstillet.

 

Jeg er blevet suspenderet. Hvad betyder det?

Når du er blevet suspenderet fra arbejdet, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde, før din arbejdsgiver beder om det.

Du står med andre ord til rådighed for din arbejdsgiver indtil videre. Får din arbejdsgiver brug for din arbejdskraft, vil du blive kontaktet, og så har du pligt til at møde.

Får du nyt job i en suspensionsperiode, skal du sikre dig, at du stadig kan stå til rådighed for din arbejdsgiver. Hvis du ikke kan det, må du kontraopsige din stilling.

Din arbejdsgiver kan dog kun kræve, at du står til rådighed under suspensionen, hvis der er et reelt behov for at komme i kontakt med dig.

Du kan godt holde ferie i en suspensionsperiode. Udgangspunktet er, at ferien skal være aftalt for en nærmere bestemt periode.

Kontakt altid KS, hvis du bliver suspenderet. Så kigger vi på, hvad det konkret betyder for dig.

Jeg har fået en advarsel. Hvad gør jeg?

Hvis du har fået en advarsel, er det første skridt i retning af en opsigelse. Der er imidlertid en række formkrav, der skal være opfyldt, førend en advarsel er gyldig. Du bør derfor altid kontakte KS for en konkret vurdering af, hvad du stiller op.

Vær opmærksom på, at du godt kan skrive under på modtagelsen af en advarsel. Det er ikke det samme som, at du er enig i det anførte. For en sikkerheds skyld bør du dog skrive "for modtagelse" sammen med din signatur.