Om netværket

Mød andre brandkommunikatører for at sparre, mens du får inspiration og fornyede værktøjer på fire møder i 2019. 


Dette nye netværk er for dig, der arbejder med virksomhedens eller organisationens brandkommunikation. Din rolle er fx brand manager, kommunikationsansvarlig, social media manager med en bred berøring med jeres kommunikation, produktansvarlig, projektleder eller lignende.
Du har nogle års erfaring med branding.

Hvis du ønsker at få inspiration, udvikle dig fagligt og savner nogen at sparre med for at bringe jeres brandkommunikation videre, kan du i netværket møde ligesindede og fagpersoner, som du kan blive inspireret af. Forvent involvering og samarbejde med de øvrige deltagere i et fortroligt rum. 

Formål og udbytte af netværket
Netværket er dedikeret din kompetenceudvikling indenfor det bredere felt af brandkommunikation. Det er målrettet kommunikatører, der er medlem af Kommunikation og Sprog, der aktuelt arbejder med brandrelateret kommunikation og har nogle års erfaring. I netværket deler vi erfaringer og bruger hinandens viden og inspiration. En del af indholdet bliver tilrettelagt om netop dine behov, så du kan være med til at præge det konkrete programindhold. Her forventes det, at du byder ind med inspiration og spørgsmål, og at du også holder et kort oplæg på et møde. Formålet er, at du og alle andre får inspiration, konkrete værktøjer og erfaringsudveksling med hjem, der kan bringe jeres brandkommunikation videre i organisationen. 

Om dit optag i netværket
Der er 22 pladser i netværket. Du vil blive tildelt en plads på baggrund af din beskrivelse af, hvorfor du ønsker at deltage i netværket, som udfyldes via tilmeldingsformularen. Seneste tilmelding til netværket er den 27. februar 2019. 

Din medvirken i netværket forpligter, så du skal afsætte tid til at deltage på alle fire møder, af hensyn til dynamikken i og værdien af netværket, også socialt. Der vil blive mulighed for at afholde korte oplæg om dit arbejde for dine netværkskollegaer i løbet af året.

Netværket er naturligvis helt fortroligt. 

Bliv en del af netværket

 

Se mødedatoer og programmet: 

Mødedatoer

Netværket mødes på følgende datoer:

 • Netværksmøde 1: Brandhjulet og en brugbar brandstrategi 
  Onsdag 6. marts kl. 16.30 – 19.00. 

 • Netværksmøde 2: Brand Activation og inspiration udefra
  Onsdag 15. maj kl. 16.30 – 19.00. 

 • Netværksmøde 3: Tone of Voice – hvordan udkommer dit brand
  Onsdag 4. september kl. 16.30 – 19.00. 

 • Netværksmøde 4: Temaet besluttes af netværksmedlemmerne
  Onsdag 20. november kl. 16.30 – 19.00. 

Netværksmøde 1: Brandhjulet og en brugbar brandstrategi

Måske har I allerede en brandstrategi – måske skal I til at udvikle eller forny den. På mødet bliver du introduceret til værktøjer, teori og modeller inden for brandstrategi, som du kan bruge i jeres arbejde. Du får blandt andet en introduktion til grundtanken i at anvende brandinghjulet som strategisk værktøj i kommunikationsarbejdet. Det væsentlige er samtidigt, at brandstrategien er anvendelig og operationalisérbar. Det handler blandt andet om at identificere jeres must-win battles og for dig som kommunikatør om at formulere stærke USP’er, der kan omsættes i kommunikationen på de relevante platforme.

Dette første møde veksler mellem oplæg, øvelser og introduktion af jer som netværksmedlemmer og jeres opgaver og behov for sparring. Mødet faciliteres af Marta Karolina Olsen i samarbejde med Leise Katrine Hein Voss.

Netværksmøde 2: Brand Activation og inspiration udefra

Et stærkt brand er relevant for kunderne, brugerne og stakeholders. Derfor skal brandet være levende og til at forstå for målgruppen. Det handler både om måden, I kommunikerer brandet på, hvilke aktiviteter, brandet står bag, og hvordan brugerne kan interagere med brandet. Indsatserne kan udformes som kampagner eller kontinuerlige brandaktiveringer, som en del af jeres brand- og indholdsstrategi – alt afhængigt af organisationens DNA, services og produkter og arbejdsform.


På dette andet møde udveksler netværksmedlemmerne erfaringer med brand activation for at lære af hinanden og give sparring. Der vil være et par medlemsoplæg. Vi får måske også besøg af en oplægsholder for inspiration udefra. Møde to faciliteres af Leise Katrine Hein Voss.

Netværksmøde 3: Tone of Voice – hvordan udkommer dit brand

En del af kernen i et stærkt brand er en konsistent, troværdig og genkendelig ”stemme” i den kakofoni af opmærksomhedskrævende kommunikation, som medielandskabet i dag er præget af. På mødet får du fornyet din værktøjskasse til at udvikle brandstemmen, jeres tonalitet og måden I lyder på, når I udkommer. Dette kan både indbefatte sproglige, visuelle og andre overvejelser – men vi fokuserer som kommunikatører primært på sproget og teksten.

Dette tredje møde faciliteres af Marta Karolina Olsen i samarbejde med Leise Katrine Hein Voss.

Netværksmøde 4: Temaet besluttes af netværksmedlemmerne

Vi planlægger sammen temaet og mødets indhold i løbet af netværkssæsonen, ud fra de behov og ønsker, medlemmerne i netværket har, efterhånden som vi lærer hinanden at kende.

Dette fjerde møde vil samtidigt indbefatte en fælles afslutning på netværket. Mødet faciliteres af Leise Katrine Hein Voss.