Om netværket

Mød andre brandkommunikatører for at sparre, mens du får inspiration og fornyede værktøjer på fire møder i løbet af et år. 


Brandingnetværket henvender til dig, der arbejder med branding og kommunikation, enten som del af en større virksomhed, one-man/woman band i mindre virksomhed, selvstænding branding konsulent eller på bureau.   

Hvis du ønsker at få inspiration, udvikle dig fagligt og savner nogen at sparre med for at bringe jeres brandkommunikation videre, kan du i netværket møde ligesindede og fagpersoner, som du kan blive inspireret af. Forvent involvering og samarbejde med de øvrige deltagere i et fortroligt rum. 

Formål og udbytte af netværket
Brandingnetværket består af fire årlige netværksmøder, drevet af aktuelle cases og med mulighed for konkret udvikling af dine faglige kompetencer.

Netværket:

  • ruster dig til at håndtere nuværende og fremtidige udfordringer, som du får direkte sparring på.
  • giver dig idéer og konkrete værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde.
  • byder på inspirerende oplæg fra eksterne brandingeksperter.
  • er dynamisk, drevet af netværkets konkrete udfordringer og behov for sparring/idéudveksling.

Netværket er dedikeret din kompetenceudvikling indenfor det bredere felt af brandkommunikation. Det er målrettet kommunikatører, der er medlem af Kommunikation og Sprog, der aktuelt arbejder med brandrelateret kommunikation.

Om dit optag i netværket
Der er 22 pladser i netværket. Du vil blive tildelt en plads på baggrund af din beskrivelse af, hvorfor du ønsker at deltage i netværket, som udfyldes via tilmeldingsformularen. Seneste tilmelding til netværket er 17. august 2020. 
Det er muligt at blive optaget efter tilmeldingsfristen, hvis pladserne ikke er fyldt op. 

Din medvirken i netværket forpligter, så du skal afsætte tid til at deltage på alle fire møder, af hensyn til dynamikken i og værdien af netværket, også socialt. Der vil blive mulighed for at afholde korte oplæg om dit arbejde for dine netværkskollegaer i løbet af året.

Netværket er naturligvis helt fortroligt. 

Bliv en del af netværket


Har du spørgsmål til netværket kontaktes frivillighedskonsulent Natasha Jackowski på nhj@kommunikationogsprog.dk eller 3348 8924. 

Mødedatoer

Netværket på følgende datoer i tidsrummet kl. 16:30 - 19:00:

  • Onsdag 2. september 2020
  • Onsdag 4. november 2020
  • Onsdag 13. januar 2021
  • Onsdag 10. marts 2021

Der vil være forplejning i form af mad og drikke til samtlige netværksmøder.