8. november 2017

Virksomheder: Antallet af uopfordrede ansøgninger eksploderer

Er du jobsøgende akademiker? Så er der flere tips til vejen til et job i en privatvirksomhed i konsulenthuset Ballisagers rekrutteringsanalyse. 4 ud af 10 virksomheder får kun sjældent ansøgninger fra akademikere. Det er mange virksomheder, der således overhovedet ikke eksponeres for akademikere. Samtidig eksploderer brugen af uopfordrede ansøgninger. Et sted at starte?

Der er interessant læsning for akademikere i Konsulenthuset Ballisagers rekrutteringsanalyse 2017, som undersøger virksomheders rekrutteringsproces og præferencer. Private virksomheder står for 71 procent af de 878 virksomheder, der har svaret.

Spørgeskemaet, der ligger til grund for Rekrutteringsanalysen 2017, blev i maj/juni udsendt til 2.025. Der er et særligt afsnit om akaemikere, som vi har set nærmere på:

 • Over halvdelen af alle virksomheder mener, at der skal stilles krav til universiteterne om minimum ét samarbejde med en virksomhed under deres uddannelse (52%).
• Store private virksomheder mener desuden, at der skal indføres obligatorisk karriererådgivning på universiteterne for alle akademikere (46%)
• Knap 3 ud af 4 virksomheder har prøvet at ansætte en akademiker (74%). I de små private virksomheder er det dog 2 ud af 3.
• Mere end hver tredje virksomhed – der har prøvet at ansætte en akademiker – forventer, at akademikere vil udgøre en større andel af deres virksomhed i fremtiden (37%). Ganske få (4%) forventer en nedgang.
• 4 ud af 10 virksomheder – der ikke har ansat en akademiker tidligere – får sjældent ansøgninger fra akademikere. Det er særligt de private virksomheder, der sjældent får ansøgninger fra de universitetsuddannede (42%).

Undersøgelsen viser også, at brugen af uopfordrede ansøgninger er eksploderet fra 29% i 2016 til 42% i 2017. Det er den største, årlige stigning i brugen af en rekrutteringskanal, som er registreret siden 2013, hvor LinkedIn stormede frem i rekrutteringsbussen.
59 % af virksomhederne kigger uopfordrede ansøgninger igennem, når de søger en ny medarbejder og de uopfordrede ansøgninger bliver i de fleste tilfælde (58%) gemt.

LinkedIn fortsætter med at vinde indpas på rekrutterings-gangene og er nu vokset konstant siden 2011. I 2016 lå brugen af LinkedIn på 42% – i år ligger den på 49%.

Facebook følger i LinkedIns fodspor og fortsætter med at stige støt siden 2013. I år ligger brugen på 28% mod 20% sidste år – en relativ stigning på 40%.
Brugen af netværk er faldet forholdsmæssigt meget (fra 58% til 53%). Det kunne tyde på, at sociale medier er begyndt at overtage den funktion, som netværk tidligere har haft som rekrutteringskanal.