1. november 2017

Vil du gå over 7 procent ned i løn?

Det kan blive konsekvensen for dem, der arbejder i den offentlige sektor, hvis Finansministeriet lykkes med at inddrage retten til betalt frokostpause på de offentlige arbejdspladser. Det svarer til 2,5 timers gratis ekstraarbejde om ugen uden lønkompensation. Udspillet fra Finansministeriet kommer kort tid før der skal forhandles overenskomst for de statsligt ansatte.

Finansministeriet åbner for at fjerne medarbejdernes betalte frokostpause – uden forhandling eller lønforhøjelse. Hvis Finansministeriet får held til at inddrage den betalte frokostpause på de offentlige arbejdspladser, bliver medarbejderne sat 2,5 timer op i arbejdstid, hvilket svarer til 7 procent ned i løn.

Retten til betalt frokostpause, således som den administreres på statens arbejdspladser, er en del af den samlede pakke for statens ansatte, og dermed en integreret del af overenskomstgrundlaget. Den ret hævder Finansministeriet ensidigt at kunne fjerne uden forhandling.

’Den danske model sættes ud af spil, når arbejdstiden med et hug – og uden forhandling – kan sættes op med 2,5 timer om ugen, uden at lønnen følger med. Det kan vi selvfølgelig ikke bare stiltiende acceptere, siger formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Flemming Vinther, der repræsenterer de 180.000 ansatte i staten.

KS’ hovedorganisation Akademikerne har allerede reageret skarpt i forhold til formuleringerne i de stillingsopslag, man oplever nu, hvor betalt spisepause optræder på linje med frugtordninger og massage. Det er stillingsannoncer og/eller ansættelsesbreve, hvor den betalte frokostpause er omtalt med ord som ”vi har”, ”vi tilbyder”, ”du får” eller andet, som indikerer, at frokostpausen ikke er noget, som flyder af overenskomsten, men derimod som et særligt/lokalt/individuelt gode.

Meldingen fra Finansministeriet om den betalte frokostpause kommer kort tid, inden der skal forhandles overenskomst for netop de statsligt ansatte.
CFU består af Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og OAO-Stat.