13. juni 2017

Vil du arbejde med sociale medier? Her er 5 af de vigtigste kompetencer

Kommunikation og Sprogs karriereafdeling har talt med en række medlemmer, der dagligt arbejder med sociale medier, og giver dig på den baggrund et overblik over 5 af de vigtigste kompetencer man bør have, hvis man vil få succes på digitale platforme som Facebook, Instagram og Snapchat.

Sociale medier har været i rivende udvikling over de sidste mange år, og det ser ikke ud til at stoppe. Etablerede medier som Facebook og Instagram danner stadig baggrund for milliarder af interaktioner, mens lidt nyere medier som Snapchat stadig finder nicher på markedet. Mange kommunikatører kunne derfor godt tænke sig at blive bedre til at udnytte mulighederne på de sociale medier. Det er vigtigt, men hvordan gør man det bedst?

1. Hav tværfagligt strategisk overblik

Arbejdet med sociale medier foregår kun meget sjældent kun på selve platformene – meget af arbejdet ligger også udenfor. Man skal kunne danne sig et solidt overblik over målgruppen, lægge langsigtede strategiske indholdsplaner, og frem for alt forstå virksomhedens kerneydelse: Hvad er det vigtige for virksomheden at få ud, og hvordan kan man støtte op om den ambition? Arbejdet med sociale medier kræver ofte en koordination af mennesker, aktiviteter og kanaler – og derfor er et godt strategisk overblik helt essentielt. Inden du går i gang med et nyt initiativ, så sørg for at lave en plan: Hvad er ambitionen, hvilke medier/platforme skal udnyttes, hvilke menneskelige/økonomiske ressourcer skal inddrages, hvornår skal vores opdateringer sendes ud, og meget andet.

2. Skab værdi – og fortæl det

En af de store udfordringer mange social medieansvarlige står overfor, er at deres chefer og arbejdspladser ikke forstår deres faglighed og rolle i forhold til virksomhedens kerneydelse. Hvordan tilføjer man til bundlinjen, hvad bruger man pengene på, og hvad skaber det egentlig af værdi? Er sociale medier overhovedet noget man bør investere i? Resultatet kan være små budgetter, uklarhed i arbejdsopgaver, og at man som ansvarlig bliver trumfet. Det er vigtigt at slå igennem, holde fast i sin rolle som specialist, og fremhæve det, når man opnår gode resultater.

3. Det tekniske skal være i orden, og du skal forstå de enkelte medier

Arbejdet med sociale medier kræver, ud over strategi og gode idéer, også en række grundlæggende tekniske kompetencer. Man får ikke succes på et medie, om det så er Facebook eller LinkedIn, hvis man ikke forstår, hvordan man sikrer kontakten mellem profil og kunde, hvordan man reklamerer for sit produkt, og hvordan man analyserer sine opslag for at forstå, hvad der virker eller ikke gør. Samtidig har de enkelte medier også tekniske, sociale og juridiske begrænsninger, som gør at man ikke bare kan bruge dem på samme måde. Sørg for at læse så meget dokumentation som muligt på de enkelte medier, så du kan bruge din tid bedst muligt, undgår faldgruber, og så du kan være en ressourceperson for dine kolleger.

4. Tag dialogen med kunderne 

At arbejde med sociale medier er at arbejde med mennesker. Og brugere på de sociale medier forventer efterhånden ofte, at et opslag på Twitter eller Facebook er en lige så direkte kanal til en virksomhed som en mail eller et telefonopkald. Det handler derfor om at kunne være personlig, kompetent og hurtig i sin dialog med virksomhedens kunder – også hvis det involverer at trække på specialistviden fra andre medarbejdere i virksomheden.

5. Skriv tekster, der passer til det enkelte medie

Det kan virke som en selvfølgelighed, men det er ofte en overset, men nødvendig kompetence at kunne udtrykke sig klart og målgruppeorienteret på de sociale medier. Opdateringer med det samme indhold kan leve eller dø på, om de bliver skrevet på den bedst mulige måde. Sørg for at undersøge de enkelte medier, og gør dig klart hvad spillereglerne er: Skal teksterne være faglige og beskrivende? Skal de være korte og koncise? Bør man holde tekst til et minimum, og gøre mere brug af billeder? Lav så meget research som muligt.

Pernille Haurballe fra Kommunikation og Sprogs kommunikationsafdeling giver her 6 gode tips til, hvordan du formidler klart på de sociale medier.