1. marts 2017

Vil chefen have dig til at holde din restferie nu?

Mange oplever netop nu, at deres arbejdsgiver melder ud, at de skal se at få afholdt restferien inden 1. maj. Så begynder et nyt ferieår, og hvis du ikke har afholdt al sin ferie inden da, risikerer du at miste ferien. Her får du de tre muligheder, du har i forbindelse med håndteringen af tilgodehavende ferie.​

Det er ved at være sidste udkald for at holde ferie, hvis du har ferie til gode og ikke har en aftale om at overføre den til efter 30. april. Du kan nemlig ikke uden videre skubbe al tilgodehavende ferie ind i næste ferieår, ligesom der er restriktioner på, hvor mange dage, der kan udbetales.

Du har tre muligheder i forhold til din restferie:
- enten afholder du din tilgodehavende ferie inden ferieåret slutter.
- såfremt det ikke er muligt at afholde den tilgodehavende ferie kan du forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferien til næste ferieår.
- Tilgodehavende ferie kan alternativt udbetales ved ferieårets afslutning.

De tre muligheder kan enten benyttes enkeltvist eller i kombination med hinanden.

Overførsel af ferie
Passer det dårligt for dig og virksomheden at holde restferien inden 1. maj, skal du altså have en aftale om at få ferien overført. Ferieloven giver mulighed for at overføre op til en uges ferie per år (den femte ferieuge). Men det er en betingelse, at der indgås en skriftlig aftale, der nærmere fastsætter betingelserne for overførslen af den femte ferieuge. Hvis din arbejdsgiver ikke ønsker at indgå en sådan aftale, kan du ikke gøre noget ved det.
Det anbefales, at du og din arbejdsgiver udarbejder en skriftlig aftale omkring overførslen af ferien, herunder hvor mange dage der er tale om.

Ferieregler kan være skjult i medarbejderhåndbogen
Vær opmærksom på, at det
i mange virksomheder står i medarbejderhåndbogen eller overenskomsten, at man ikke kan overføre ferie. Så er der meldt ud fra arbejdsgiverens side. Det betyder at du ikke kan sige, at du ikke kendte den regel eller at du troede, at man altid kunne overføre ferie, med mindre du fik klar besked om det modsatte. Medarbejderhåndbogen eller overenskomsten gælder i dette tilfælde. Også selv om du på eget initiativ har skubbet din ferie, fordi der har været travlt. Det argument holder ikke, hvis din arbejdsgiver ikke er indstillet på at lade dig overføre ferie.

Udbetaling af ferie
Kan du ikke få overført din restferie, og kan du ikke nå at holde ferien inden 1. maj, har du ret til at få maksimalt én uge udbetalt. Men du og din arbejdsgiver skal være enige om, at du ikke kan nå det. Din egen vurdering er ikke tilstrækkelig.

For feriefridage gælder ingen love
Hvis du har en aftale om feriefridage eller andre ekstra feriedage, er det meget vigtigt, at du får tjekket de regler, der gælder på netop din arbejdsplads. Feriefridage er nemlig ikke reguleret i ferieloven og derfor gælder ovenstående regler om overførsel og udbetaling ikke. Så dem kan du heller ikke uden videre overføre og de kommer også kun til udbetaling, hvis du har en klar aftale med din arbejdsgiver. Du kan med andre ord risikere, at de ekstra feriedage går helt tabt.