1. juli 2013

Viden om ledighed påvirker studerende

”Den overordnede konklusion er, at viden om dimittendledighed, indtægt og jobmulighed er en vigtig parameter for rigtigt mange studerende, når de skal vælge uddannelse. Især lader det til at være vigtigt for unge, der har valgt en uddannelse med relativt lav ledighed,” skriver DEA.

Undersøgelsen viser også, at hovedparten af de adspurgte studerende mener, at de har gode muligheder for at finde et job efter studierne.

Læs mere om DEA’s undersøgelse her