17. august 2021

Vi skal fastholde dimittendsatsen

/files/assets/news/per-okt-2020-2-credits.jpg

I et økonomiske udspil lægger Venstres formand op til at skære markant i dagpengesatsen for nyuddannede. ’Dimittendsatsen er i forvejen lav og det er altså svært at se, at den skulle stå i vejen for, at de nyuddannede søger og får deres første job,’ siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Unge mennesker skal arbejde, også selvom de ikke lige får drømmejobbet med det samme, mener Jakob Ellemann. Pengene vil han bruge på klimaet.

’Jeg forstår ikke, hvorfor det er de nyuddannede der skal holde for her. Dimittendsatsen er i forvejen meget lav’, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Han peger på, at formålet med dimittendsatsen er at sikre dimittenderne en indtægt, så de ligesom alle andre ledige kan få en vis økonomisk tryghed, hvis de ikke får arbejde lige efter studiet. Derfor er det vigtigt, at dimittendsatsen er på et niveau, som sikrer et tilstrækkeligt levegrundlag. Hvis man sænker den til SU-niveau, som der er tale om, kommer den ned på et niveau, hvor det er svært at leve af.

’Husk også på, at de økonomiske fordele man har som studerende, som for eksempel billig studiebolig, rabatordninger, billige forsikringer og så videre, forsvinder når man er færdiguddannet.’

’Dimittendsatsen har desværre ofte været i politisk fokus ud fra argumenter om, at beløbets størrelse har betydning for, hvor ivrigt dimittenderne søger job, og hvor hurtigt de kommer i job. Dermed er fokus også på, i hvilken grad det kan øge arbejdsudbuddet at sænke satsen’, siger formanden og peger på, at dimittender i forvejen får en lavere dagpengesats end andre forsikrede ledige. I dag er den højeste dagpengesats for ledige 19.322 kr. pr måned. Fuldtidsforsikrede dimittender, som ikke er forsørgere får 71,5 pct. af den højeste dagpengesats: 13.815 kr. om måneden og fuldtidsforsikrede dimittender, som er forsørgere, får 82 pct. af den højeste dagpengesats: 15.844 kr. om måneden.

’Dimittenderne er ikke studerende, de er færdige med deres uddannelse og søger job fuldstændig som andre ledige. De betaler fuldt a-kassekontingent og har samme forpligtelse som andre ledige, herunder at stå til rådighed for anviste job.  Så de skal ikke stilles økonomisk dårligere, end de allerede er. Og det er altså svært at se, at den aktuelle dimittendsats skulle stå i vejen for, at de nyuddannede søger og får deres første job. Erfaringen fra a-kasser og faglige organisationer er, at de nyuddannede først og fremmest er ivrige efter at komme i gang med at bruge deres nye uddannelse og kompetencer, og de leder med lys og lygter efter det første job,’ siger Per Lindegaard Hjorth.

’Det er selvfølgelig bedst, at dimittendernes kompetencer hurtigt kommer i spil i virksomhederne, så en uforholdsmæssig høj dimittendledighed undgås. For det har både menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, hvis dimittenderne er ledige for længe.
Derfor gøres der en stor indsats blandt andet i de faglige organisationer og a-kasserne samt i de store byers jobcentre for at sikre et godt match mellem dimittenderne og virksomhederne. Det er de beskæftigelsesrettede tiltag, som bringer dimittenderne i arbejde, og denne indsats må prioriteres og styrkes yderligere’, mener formanden.

Edit page