30. marts 2023

Vi har testet, hvordan du kan bruge Chat GPT i din jobsøgning

/files/assets/chat-gpt.jpg
Foto Unsplash

ChatGPT kan give dig som jobsøgende inspiration, hjælpe med at tolke og analysere jobopslag, og se vinkler på dit materiale, som du ikke selv havde tænkt. Så den kan godt gøre din jobsøgningsproces nemmere, men der er et stykke vej, før den kan skrive en færdig ansøgning. Her er vores tips til, hvordan du kan bruge ChatGPT til målretning og research i din jobsøgning.

Der er meget debat om, hvorvidt man kan få ChatGPT til at skrive en ansøgning for en, og på den måde spare meget af det pres og stress, der kan være koblet til en ledighedsproces. Der er vi dog ikke helt endnu – særligt ikke når man søger akademiske stillinger indenfor kommunikation, sprog og marketing, hvor det er vigtigt (og svært) at ramme den helt rigtige tone i sin ansøgning og CV, så man rammer skarpt ned i virksomhedens behov.

Men Chat GPT kan godt hjælpe, hvis du er gået lidt i stå med en ansøgning, eller har lidt svært ved at komme i gang.

Vil du også forsøge dig med chatrobotten? Så er det bare med at oprette en gratis profil her og gå i gang med at prøve.

Få ChatGPT til at hjælpe med din generelle research

ChatGPT sidder på rigtig meget viden om mange virksomheder, og det kan hjælpe dig med den indledende research. Prøv at skrive ”Hvis jeg skulle søge en stilling som X hos virksomheden Y, hvad ville så være nogle gode ting at fokusere på?”, og den vil kunne give nogle gode generelle tips til, hvad man kan fokusere på i forhold til branchen, virksomhedens mål og andet.

Du kan også spørge ”Bør mit sprog være formelt eller uformelt, hvis jeg skriver til X?” hvis du vil have et bud på, om du bør vinkle dit sprog på en særlig måde, eller ”Er der noget jeg bør vide om X, hvis jeg sender dem en jobansøgning?” for generelle tips og anbefalinger.

Der er mange af den type spørgsmål, som kan give vinkler eller inspiration som man ikke lige havde tænkt over. Men det virker nok ikke så godt, hvis du fx skal søge hos en lille lokal tømrervirksomhed.

Eksempel:

”Hvis jeg skal søge en stilling hos Novo Nordisk, hvilke overvejelser omkring virksomheden og branchen bør jeg have med i min jobansøgning?”

Svar:

Når du søger en stilling hos Novo Nordisk, er der flere overvejelser, du bør have med i din jobansøgning for at øge dine chancer for succes. Her er nogle nøglepunkter, du kan overveje at inkludere:

  1. Virksomhedens profil: Novo Nordisk er en global virksomhed inden for sundhedspleje med speciale i diabetesbehandling. Virksomheden arbejder også inden for områder som fedme, hæmofili, væksthormonmangel og hormonsubstitutionsterapi. Det vil være en fordel at vise, at du forstår virksomhedens kerneprodukter og mål.

  2. Branchens udfordringer: Den farmaceutiske industri er under konstant udvikling og påvirkning af regulatoriske krav, politiske beslutninger og konkurrence. Det er vigtigt at vise, at du forstår disse udfordringer og er klar til at tilpasse dig og bidrage til virksomhedens succes.

  3. Bæredygtighed og etik: Novo Nordisk er kendt for sin forpligtelse til bæredygtighed, etik og samfundsansvar. Du bør fremhæve din bevidsthed om disse værdier og give eksempler på, hvordan du har arbejdet med bæredygtighed eller etik i tidligere jobs eller uddannelsesmæssige sammenhænge.

  4. Innovation og forskning: Novo Nordisk er en innovativ virksomhed, der investerer i forskning og udvikling for at forbedre patienters liv. Det er vigtigt at vise, at du er åben for innovation og nytænkning og besidder evnen til at arbejde i et forskningsdrevet miljø.

  5. Samarbejde og teamwork: Novo Nordisk værdsætter samarbejde og teamwork, så det er vigtigt at demonstrere, at du kan arbejde godt med andre og bidrage til et positivt arbejdsmiljø.

  6. Tilpasningsevne og læring: Den farmaceutiske branche er i konstant forandring, og derfor er det vigtigt at vise, at du er fleksibel, omstillingsparat og ivrig efter at lære og udvikle dig.

  7. Internationale muligheder: Novo Nordisk er en global virksomhed med muligheder for at arbejde på tværs af lande og kulturer. Hvis du har erfaring med eller interesse i internationalt arbejde, kan det være en fordel at fremhæve dette i din ansøgning

Få ChatGPT til at læse et stillingsopslag og give dig tips til, hvad du bør fokusere på

En nem måde at få inspiration på er at bede AI’en om at hjælpe dig med at vurdere, hvad det vigtige er at fokusere på i et stillingsopslag. Research er noget af det vigtigste til at skrive en målrettet ansøgning, og ChatGPT kan hjælpe med at sortere i den store mængde information, der findes i et stillingsopslag. Prøv at skrive ”Hvilke tre opgaver bør jeg fokusere på, hvis jeg skulle søge følgende stilling?” efterfulgt af en copy/paste af hele stillingsopslaget. Så vil AI’en give dig en liste over de opgaver og kompetencer, der efterspørges i opslaget. Du kan også mere specifikt spørge om ”Hvad er de vigtigste personlige kvaliteter du ville fokusere på, hvis du skulle søge følgende stilling?” og den vil give dig et overblik over de mere personlige krav og de videnskrav der efterspørges.

Eksempel:

”Hvad er de tre vigtigste faglige områder at fokusere på i sin jobansøgning til følgende stilling?”

Svar:

For at skrive en stærk jobansøgning til denne stilling som presse- og kommunikationsmedarbejder i VisitAarhus, bør du fokusere på følgende tre vigtigste faglige områder: Kommunikation og skriftlige færdigheder:

Fremhæv din evne til at skrive fængende opslag, pressemeddelelser og nyhedsbreve samt din stærke kommunikationsfærdigheder både på dansk og engelsk. Giv eksempler på tidligere arbejde, projekter eller opgaver, hvor du har demonstreret disse færdigheder. Erfaring inden for turist-, møde- og oplevelsesbranchen: Da stillingen fokuserer på at styrke kommunikationen om turismen i Aarhusregionen og arbejde med kommunikation af møde- og erhvervsturismen for MeetDenmark, er det vigtigt at vise din viden og erfaring inden for disse brancher.

Beskriv tidligere arbejdserfaringer, projekter eller samarbejder, hvor du har været involveret i turist-, møde- eller oplevelsesbranchen, og hvordan denne erfaring vil hjælpe dig med at udføre dine opgaver i VisitAarhus. Strategi og relationsopbygning: Ud over de ovennævnte færdigheder er det afgørende at vise din evne til at udarbejde kommunikationsstrategier, arbejde med corporate kommunikation og brandfortælling samt opbygge relationer med både interne og eksterne interessenter, herunder journalister fra ind- og udland.

Præsenter tidligere erfaringer, hvor du har arbejdet på strategiudvikling og samarbejdet med forskellige interessenter for at opnå fælles mål. I din ansøgning kan du nævne specifikke eksempler på, hvordan du har anvendt disse færdigheder og erfaringer i tidligere roller, og hvordan de vil bidrage til din succes i denne stilling hos VisitAarhus.

Husk også at inkludere din relevante uddannelsesbaggrund og eventuelle certifikater eller udmærkelser, som viser din ekspertise inden for kommunikation og journalistik.

Få ChatGPT til at vurdere aspekter af din ansøgning

ChatGPT kan give forskellige typer feedback på din motiverede ansøgning. Man kan starte så simpelt som at spørge ”Hvad synes du kunne forbedres ved denne ansøgning?” efterfulgt af en copy/paste af din jobansøgning, og så vil AIen give sine bud på eksempler på målretning. Den vil ikke altid ramme plet, men der er ofte nogle ting, man vil kunne bruge.

ChatGPT er også god til at kigge på eksisterende formuleringer, og vurdere, om det sprogligt kunne se anderledes ud. Hvis du synes dine jobansøgninger ofte bliver lidt kedelige og akademiske, kan du for eksempel spørge ”Hvordan vil du foreslå, at jeg skrev følgende jobansøgning i et mindre formelt sprog?” efterfulgt af en copy/paste af din jobansøgning, og læse om der er nogle gode formuleringer som du ville kunne bruge i din ansøgning.

Eksempel:

Kan du omformulere denne paragraf fra en jobansøgning til et mindre formelt og mere motiveret og målrettet sprog? Hold det på én paragraf.

Jeg ønsker at søge stillingen som kommunikationskonsulent hos Vestas. Jeg vil gerne løse jeres udfordringer og blive bedre til at arbejde med kommunikation, særligt intern kommunikation, nyhedsbreve og sociale medier. I følgende afsnit vil jeg uddybe mine erfaringer og hvordan jeg vil løse jeres opgaver, herunder jeres nye hjemmeside og den kommende nye brandingstrategi.

Svar:

Jeg er virkelig begejstret for at søge rollen som kommunikationskonsulent hos Vestas! Jeg ser frem til at tackle jeres udfordringer og udvikle mine færdigheder inden for kommunikation, med særlig fokus på intern kommunikation, nyhedsbreve og sociale medier. Jeg vil med glæde dele mine erfaringer og kaste mig over opgaver såsom jeres nye hjemmeside og den spændende, kommende brandingstrategi.

Virker det hele lidt uoverskueligt?

20sekunder.dk har Valdemar Osted udviklet nogle værktøjer på baggrund af ChatGPT, som kan gøre nogle af ovenstående opgaver nemmere – her skal du nemlig bare paste dit CV og jobopslag direkte ind, vælge diverse parametre, og så vil den prøve at skrive dit materiale for dig.

Vi vil fortsat anbefale, at værktøjerne kun bruges som inspiration – ChatGPTs logik er sjældent god til at fange detaljer, så produktet vil aldrig komme i toppen af ansøgerbunken, uden en stor omgang redigeringsarbejde.

Og så er du selvfølgelig altid velkommen til at sende dit materiale forbi Kommunikation og Sprog, for at få målrettet feedback på dit CV og din motiverede ansøgning. Vi er ikke helt så hurtigt som ChatGPT – til gengæld kan du være sikre på, at vi har en masse målrettet, reflekteret feedback på dit materiale.

Edit page