27. august 2013

Velkommen tilbage, IDA

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth ser IDAs tilbagevenden som en styrkelse for også KS’ medlemmer:
- Sammen står vi stærkest og allerede derfor er det en fordel, at alle akademikerorganisationer er samlet i Akademikerne. Men det er også mere konkrete fordele: På mange arbejdspladser er der lokale klubber og på det private område er der mange fælles overenskomster, hvor det til tider har været en udfordring at støtte op om og styrke det lokale samarbejde i den periode, hvor IDA ikke har været medlem. Den udfordring bliver nu ryddet af vejen til gavn for medlemmerne på de berørte arbejdspladser. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at det ligger KS stærkt på sinde, at Akademikerne fortsætter arbejdet med en stærkere profil på det private område. Det gælder for eksempel arbejdet for en modernisering af funktionærloven, bedre rammevilkår for privatansatte samt styrket vækst og beskæftigelse. Det er et fokus, som jeg ved også IDA har. Så jeg ser frem til at arbejde sammen med IDA lokalt såvel som centralt i Akademikerne.