30. oktober 2013

Vejen til et bedre arbejdsmiljø

I sidste uges nyhedsbrev kunne vi fortælle, at svarerne fra årets lønstatistik peger på en kedelig tendens inden for arbejdsmiljø. Der tegner sig et generelt billede af, at KS’erne slås med dårligt psykisk arbejdsmiljø. Højt arbejdspres, dårlig ledelse og forandringer/organisationsændringer er også forhold, der går igen, når KS’ernes henvender sig til os. Det gælder både på det private og offentlige arbejdsmarked.

I KS kender vi alt for godt billedet – vi har stadig en stigning i forhold til medlemssager om dårlig trivsel, og desværre er der en tendens til, at de nyuddannede i de første jobs på arbejdsmarkedet også rammes hårdt.

I KS arbejder vi med arbejdsmiljø på mange niveauer.

- Vi har erfaret, at det ikke er nok, at en virksomhed opfylder alle kravene til de formelle retningslinjer og forhold om arbejdsmiljø. Det rykker ikke nok, når virksomheder laver ’gode’ (eller dårlige) APV’er eller at der afholdes trivselsdage og teambuilding-kurser. Det er den daglige omgang – og den daglige håndtering og erkendelse af problemerne, der rykker, fortæller Susanne Boberg Sloth, jurist i KS.
Vi siger ofte, at for eksempel stress rammer individuelt, men skal løses kollektivt. Men det kræver, at ledelsen går forrest – og sørger for at være på forkant med de problemer, der ligger og småkoger individuelt eller kollektivt i en organisation. En KS’er har sagt om sin arbejdsplads: - Jeg tror, vi ville kunne løse mange af vores trivselsproblemer, hvis vores ledelse turde sige tingene ligeud – og at vi kolleger turde det samme, men alt bliver pakket ind, for alle har travlt med passe egen stol.
Men hvad kan du gøre, hvis du ikke trives i dit job? - Det er en rigtig god idé at lave små ’miljø- og trivselsbudgetter’ for sig selv. Find ud af, hvordan din virksomhed/afdeling fungerer, når det gør ondt i trivslen. Find ud af, hvornår du mærker mistrivslen og mister motivationen. Er det din chef, dine kolleger, samarbejdet om opgaver eller har du for mange opgaver mens andre 'fjerer' den? Ved at stille dig selv spørgsmål og svare ærligt på dem, kan du ofte finde kimen til mistrivslen og derfra begynde at arbejde med det og finde løsninger, lyder det opfordrende fra Susanne Sloth.

KS samarbejder i øjeblikket med Akademikerne om en større undersøgelse, der skal gøre os klogere på medlemmernes trivsel og arbejdsmiljø. Undersøgelsen går i luften næste år, hvor vi selvfølgelig vil skrive mere om emnet, når spørgeskemaerne sendes ud. Vi håber naturligvis på, at mange KS’ere vil deltage, så vi får en god baggrund for at tilpasse vores kurser og undervisning til KS’ernes behov.

- Vi kan kun opfordre til, at man henvender sig til os, hvis der opstår problemer på arbejdspladsen. Alt for mange går for længe med et trivselsproblem, som ’nok går over’ – men går man for længe, tager det også længere tid at komme op igen. Det gælder især de nye på arbejdsmarkedet: Mærk efter – eller kom ind og få en snak, så vi kan hjælpes ad med at få udfordringerne gjort til en spændende opgave, der skal løses, siger Susanne Sloth.

KS har masser af arbejdsmiljørepræsentanter ude på de danske arbejdspladser – hold øje med, hvem din er ….