To veje til lønforhøjelse

Der er to veje til lønforhøjelse for offentligt ansatte. Her får du et par tips til, hvordan du kan forhandle dig til en forhøjelse, der ligger ud over den der er aftalt i overenskomsterne.

Som offentligt ansat har du to veje til at få lønforhøjelse, dels gennem generelle lønreguleringer, som aftales ved overenskomstforhandlingerne mellem de faglige organisationer og de offentlige arbejdsgivere i staten, regioner og kommuner, og dels ved lokale lønforhandlinger, som typisk finder sted en gang om året.

Ved overenskomstforhandlingerne aftaler parterne, hvordan løn og tillæg skal reguleres i løbet af overenskomstperioden. Det skete senest ved OK18.

Rammerne for de lokale lønforhandlinger fastlægges typisk i en aftale mellem organisationens ledelse og de lokale tillidsrepræsentanter, hvor man bliver enige om, hvornår man kan indstille sig til lønforhøjelse, at ledelsen skal informere medarbejderne om, hvornår der forhandles, og hvornår lønforhøjelsen skal gælde fra. I det omfang KS får kendskab til forhandlingerne på din arbejdsplads, bliver du også informeret herfra.

Hvis du har besluttet dig for at gå efter en lønforhøjelse, kan du få sparring i KS om, hvor meget du skal søge om på basis af vores egne tal og offentlige lønstatistikker, og få prøvet dine argumenter af. Du kan også finde tips til lønforhandlingerne her. Herefter er det en god ide at afstemme din lønforventning med chefen, og eventuelt sikre dig dennes opbakning. Lad dig dog ikke afskrække af, hvis han eller hun ikke vil love noget konkret.

Hvis der er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, forhandler vedkommende på dine vegne, og hvis du er i tvivl om du har en tillidsrepræsentant, kontakt da KS. Tillidsrepræsentanten får typisk tilsendt relevante lønstatistikker fra HR, og du vil også kunne få information om lønniveauet i sammenlignelige stillinger den vej rundt.  Sørg for at få en god dialog med din tillidsrepræsentant, så vedkommende er godt klædt på til at forhandle dine vegne.
Er der ikke en tillidsrepræsentant, er det KS, som forhandler på dine vegne, og også her gælder det, at vi skal have grundig information om dit job og jobudvikling, dine resultater, og positive ting fra din MUS. 
Overvej evt. også at forberede dig til næste MUS ved at booke en karrieresamtale i KS.