25. oktober 2016

Vælg karriere efter din type

Hvilken type er du og hvordan passer din type med dit karrierevalg? Statistik viser, at folk, der ligner hinanden typemæssigt klumper sig sammen om bestemte job. Derfor kan det være op ad bakke, hvis du vælger en karriere, som ligger langt fra din type. Tjek her, hvordan din type og din karriere matcher hinanden.

Statistik fra 80.000 personlighedstest for omkring 50 forskellige faggrupper, som Center for Ledelse har stået bag fra 2004 til i dag, viser, hvilke faggrupper der er mest ekstroverte og introverte, og hvilke der lægger mest vægt på tænkning eller følen.

»Mennesker med bestemte typer har tendens til at vælge bestemte fag. Folk kan blive næsten hvad som helst, men det kan være mere op ad bakke, hvis man vælger en karriere, som ligger langt fra ens type,« forklarer udviklingskonsulent og underviser Preben Grønkjær, der har skrevet flere bøger om typologi.

Personlighedstestene er gennemført i forbindelse med coaching, teambuilding og personaleudvikling.

Vi har tjekket tallene ud for kommunikationsmedarbejdere, men du kan se mange flere jobtyper i en artikel fra Ugebrevet A4

Kommunikationsmedarbejdere er ekstroverte, følende og intuitive

Ekstrovert - finder især energi sammen med andre: 66%
Introvert - finder især energi alene: 34%

Tænkning - Analyse og facts vægter mest : 29%
Følen - Værdier og hensyn vægter mest: 71%

Opfattende - Livet leves mere spontant: 56%
Vurderende - Livet planlægges og organiseres: 44%

Sansning -Fokus på detaljer og fakta: 39%
Intuition - Fokus på det store billede og ideer: 71%