28. august 2013

Undskyld, chef, må jeg bruge en dag på min faglighed?

Onsdag 30. oktober afholder KS et nyt og stort medlems-arrangement KS-DAGEN 2013. Dagen handler om at gøre KS-medlemmerne bedre til at forklare, hvorfor deres faglighed er uundværlig for virksomheden.

Et medlem har skrevet til os:
”Jeg kunne godt tænke mig nogle bedre argumenter over for chefen til, hvorfor hun skal give mig fri en hel dag for at tage til KS-DAGEN 2013. Jeg synes jo det er vældig interessant, men hvorfor skulle hun undvære min arbejdskraft en hel dag for at jeg hører om, hvor uundværlig jeg er?”

Og det er jo et godt spørgsmål. Du får her nogle argumenter, du kan bruge over for chefen, når du spørger om lov til at deltage i KS-Dagen 2013:
• Vi prioriterer god kommunikation her i virksomheden, men jeg har brug for at blive bedre til at overbevise mine kolleger om, hvorfor de skal lytte til mig og spørge mig til råds, når det handler om kommunikation
• Hvis jeg ikke kender min værdi, kan jeg ikke forklare, hvad det er for en merværdi jeg skaber sammen med mine kolleger, som skaber en anden form for værdi
• Jeg bliver en bedre rådgiver over for ledelsen, når jeg er skarpere til at synliggøre mit fag
• Jo mere værdi jeg skaber jo mere kan vi sælge til kunderne