6. november 2013

UGENS BOG: Retorisk praksis

”Det vi kan opnå med argumenter i politisk debat, er alene at kaste lodder i en vægtskål, sådan at vor sag – i hvert fald hos nogle af dem vi taler til – virker mere tungtvejende end modpartens.”

Retorikprofessor Christian Kocks nye bog, Retorisk praksis, handler om retorik som praktisk udøvelse af sproget. Fordi retorikken handler om frembringelse – ikke kun beskrivelse – af tekster til brug i praksis, er den retoriske argumentationsteori ikke kun deskriptiv, men også normativ; den er et bud på en utopisk norm for samfundsdiskurs.

Retorisk praksis er en antologi med artikler – fra forskningsartikler over aviscauserier til humoristiske foredrag – om retorik, om tekstkvaliteter, om at arbejde med tekster, om at undervise i tekster og ikke mindst om retorikkens plads og rolle i den offentlige debat og i medierne.
Retorisk praksis er i seks dele. Første del indkredser retorikkens identitet, hvad der gennem århundrederne har været god brug for. Anden del handler om kvalitet i tekster – ud fra en forestilling om at retorik groft sagt kan defineres som læren om gode tekster. Et nøglepunkt er her at tekster kan være gode på mange forskellige måder. Tredje del handler om ’tekstarbejde’, det vil sige om hvordan man kan arbejde med at frembringe gode tekster. Fjerde del er om hvordan man kan undervise i tekstarbejde. Femte og sjette del handler om to store domæner hvor retorikken kommer til udfoldelse i samfundet, og hvor der er brug for et konstruktivt, kvalitetsbevidst og samtidig kritisk blik på den: den offentlige debat og medierne.

Retorisk praksis
Af Christian Kock
240 sider
Kr 229,-
Retorikforlaget 2013