8. juli 2013

Ugens bog: Kreativ vækst via new media

Ny bog af Christian Have sætter fokus på, hvilke konsekvenser, potentialer og udfordringer medieudviklingen stiller os overfor. Bogens brede vifte af cases danner grundlag for inspiration og praktisk afprøvning i egne daglige beslutningsprocesser.

Bogen henvender sig til alle, der savner overblik over de nye medier, og som ønsker handling frem for tale i en hverdag, hvor udviklingen går hurtigt.

Læs mere her

Kreativ vækst via new media - om strategisk brug af sociale medier
Af Christian Have
1. udgave 2013 -172 sider
Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Pris kr. 260,-