8. juni 2016

Uddannede translatører i Legaliseringsdatabasen

Translatører, der har haft problemer med at blive optaget i Udenrigsministeriets legaliseringsdatabase, kan nu blive optaget.


Medlemmer, der i forbindelse med ophævelse af lov om translatører og tolke mistede deres beskikkelse, men fik adgang til at anvende betegnelsen uddannet translatør, har efterfølgende haft problemer med at blive optaget i Udenrigsministeriets legaliseringsdatabase. Nu skulle problemerne imidlertid være løst så de kan optages i legaliseringsdatabasen uden problemer, og dermed får de adgang til dels at spare et besøg hos en notar forud for legalisering af en oversættelse, dels at anvende betegnelsen registreret translatør..

Problemerne har været af administrativ karakter i forbindelse med det administrative tomrum, der er opstået som en følge af ophævelse af translatørloven. 
KS har nu været i drøftelser med Udenrigsministeriet, der i en mail til KS skriver, at Udenrigsministeriet nu har fået grønt lys fra Erhvervsstyrelsen til at oprette translatører i legaliseringsdatabasen,  hvis de tidligere har været beskikket under Erhvervsstyrelsen. For at blive oprettet er det nødvendigt, at beskikkelsen fra Erhvervsstyrelsen samt en underskiftsprøve for translatøren indsendes til Legaliseringskontoret.  Dermed kan legaliseringskontoret indscanne underskriften og oprette personen. E- mail hvortil det sendes er legalisering@um.dk.

Skulle du fortsat have problemer i denne sammenhæng, hører vi gerne fra dig. Læs i øvrigt KS’ generelle vejledning her: