5. oktober 2021

Trepartsaftale: Nu får vi flere værktøjer til at styrke dimittendernes og seniorernes beskæftigelse

/files/assets/news/3-credits.jpg

Ny trepartsaftale om imødegåelse af mangel på arbejdskraft vil med relativt små greb måske vise nye veje for både kommende dimittender og seniorer til flere af de jobs, der er på markedet lige nu.

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL har indgået en trepartsaftale, som skal skaffe flere hænder til virksomhederne på den korte bane.

Med trepartsaftalen sættes der ind på fire centrale områder:

  • Bedre match mellem ledige og virksomheder.

  • Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager job.

  • Styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job.

  • Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft.

Den del af den nye trepartsaftale, der indeholder et helt nyt initiativ overfor gruppen af de ældste studerende, som har risiko for længere ledighed, når de bliver færdige, bliver imødeset med særlig glæde i Akademikerne, som også er meget glade for, at der findes midler til at øge indsatsen for at få de nyuddannede hurtigere i job via Trainee-ordningen.
Seniorerne udgør det helt store potentiale, hvis der skal mere kvalificeret arbejdskraft på den korte bane. Og her tænker Akademikerne både de ledige seniorer, og på at fastholde flere på den korte bane. Mange seniorer føler sig låst i deres nuværende job af frygt for ledighed, hvis de skifter. Så også dette initiativ er der tilfredshed med i KS’ hovedorganisation.
 
Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet og aftaletekst

Edit page