24. august 2016

Trepartsaftale i hus med flere gode tiltag for akademikere

Trepartsaftalen lægger blandt andet op til at forlænge bevillingen til Akademikerkampagnen for de næste to år.

Forleden blev der indgået en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder Akademikerne, om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. For Akademikerne er det væsentligste resultat fra forhandlingerne, at aftalen lægger op til at forlænge bevillingen til den såkaldte trainee-indsats (Akademikerkampagnen) for de næste to år og at der er afsat en pulje på 2 mio. kr. til forsøg med Akademikernes forslag om matchmoduler på IT-området.

Trepartsforhandlingerne har først og fremmest haft fokus på de ufaglærte og faglærte, og i forhandlingerne har det været en udfordring overhovedet at få dagsordensat, at der også er en del områder, hvor virksomhederne mangler højtuddannet arbejdskraft. Akademikerne har løbende arbejdet på at sætte spot på denne udfordring, og det lykkedes da også at få indføjet en forlængelse af Akademikerkampagnen med 10 mio. kr. i perioden 2017-2018.

Derudover er det også lykkedes at få en første åbning for forslaget fra Akademikernes bestyrelse om, at der på områder med mangel på højtuddannet arbejdskraft bør udvikles en række matchmoduler, der kan give ledige de rette kompetencer. Der er sat en pulje på 2 mio. kr. af til pilotprojekter på IT-området.

Med aftalen er der dog lagt op til, at man i næste trepartsrunde drøfter, hvordan det samlede efter- og videreuddannelsessystem fungerer og hvilke barrierer der kan være for, at forskellige grupper kan gøre brug af mulighederne for efteruddannelse. Først og fremmest ser man på AMU-området, men det videregående efter- og videreuddannelsessystem vil også blive adresseret i en særskilt proces, såfremt parterne ser behov for det.

Trepartsforhandlingerne om voksen- og efteruddannelse genoptages i foråret 2017 på den anden side af finanslov, 2025-planen og fornyelsen af overenskomsterne på det private industri-arbejdsmarked.