27. oktober 2015

Tolkning i den offentlige sektor er inkompetent

Rets- og patientsikkerheden er i fare på grund af misforståelser, forsinkelser, fejlinformation og mistillid, fordi de tolke man anvender i det offentlige er inkompetente. Det viser en undersøgelse som Translatørforeningens tolkeudvalg netop har offentliggjort.

Det anslås, at ca. 7.000 tolke arbejder for det offentlige, men kun ca. 300 tolke har en uddannelse i sprog og tolkning, og ser man på landets 10 mest efterspurgte tolkesprog, er der blot uddannede tolke i 4 sprog.

Undersøgelsen afdækker kvaliteten af tolkning i hele den offentlige sektor, dvs. på sundheds-, social-, rets- og asylområdet. Forsvarsadvokater, sundhedspersonale, sagsbehandlere, jurister, asylansøgere m.fl., der har deltaget i undersøgelsen, har i detaljer fortalt om deres erfaringer med at bruge tolke, og resultatet peger entydigt på, at de er frustrerede over, at de ikke kan udføre deres arbejde korrekt, fordi de tolke, de får stillet til rådighed, ikke kan udføre det arbejde, de bliver hyret til og betalt for af det offentlige.

-    Det er flot arbejde, Translatørforeningen her har udført, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.
-    Nu har vi endelig dokumentation for et problem, som har været kendt i årevis. Blandt andet har mange politikere ment, at det er for dårligt det der foregår. Endnu har ingen sat handling bag ordene. Det håber jeg de kommer til nu, for eksempel ved at der kommer en certificeringsordning for tolke, siger formanden.

Det offentlige bruger hvert år mindst 300 mio. kr. på en ydelse uden at stille krav til eller kontrollere kvaliteten. Undersøgelsen dokumenterer også, at der ikke er offentlige tolkeuddannelser i Danmark, og at justits-, sundheds- og socialministeren ikke ønsker at ændre ved forholdene, indføre krav til tolkene, sikre kvaliteten eller professionalisere erhvervet.